De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Overleg sociaal plan DAS

De Unie is door DAS uitgenodigd om een sociaal plan af te sluiten. Bij DAS zijn een aantal ontwikkelingen in gang gezet, bijvoorbeeld de wijziging bij de incasso- en deurswaardersactiviteiten. Ook zijn er externe ontwikkelingen die mogelijk gevolgen hebben voor de werkgelegenheid bij DAS. Omdat de werkgever niet kan uitsluiten dat arbeidsplaatsen verloren gaan, wil men graag een sociaal plan overeenkomen.

Ik heb van DAS begrepen dat de medewerkers zijn geïnformeerd. Indien je aanvullende vragen hebt dan kun je uiteraard contact met mij opnemen.

De onderhandelingen zijn inmiddels gestart. De inzet van de vakorganisaties is opgesteld in samenwerking met de ondernemingsraad van DAS.

Wij willen een sociaal plan met:

  • Een c-factor van 1.9.
  • Het uitschrijven van de huidige transitievergoeding als de DAS-vergoeding, hiermee willen we bereiken dat de maximering van de transitievergoeding niet wordt toegepast.
  • Vrijwillig vertrek en plaatsmakersregeling op basis van 90% van de vergoeding.
  • Een begeleidingsperiode van 6 tot 9 maanden afhankelijk van je diensttijd.
  • Boventallige medewerkers moeten niet aan een concurrentiebeding worden gehouden. Hetzelfde geldt met betrekking tot andere bedingen waardoor je moeilijker een andere baan vindt.
  • Introductie van een periode van ‘’preventieve mobiliteit’’ waarin medewerkers middelen ter beschikking krijgen om vrijwillig vertrek te bevorderen, hierdoor kan het aantal gedwongen ontslagen worden teruggedrongen.
  • Introductie van een 60+-regeling op basis van 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw om gedwongen ontslagen te verminderen.
  • Een scholings- en outplacementbudget van € 5.000,-.

DAS is de onderhandelingen begonnen op een ander niveau. Lees hier het voorstel van DAS.

De onderhandelingen gaan verder op woensdag 5 december 2018.

Vragen?

Heb je vragen, wil je je mening geven of heb je informatie die je wilt delen met De Unie? Je kunt contact met Inge de Vries opnemen door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl of bel 06-52522091.