De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Overleg met Yarden

Een reactie vóór 17 december 2018

Om per 1 januari 2019 in het Yarden-personeels en salarissysteem te zitten, is 17 december 2018 een uiterste datum. Vragen of opmerkingen over het aanbod van Yarden kunnen vóór die datum aangekaart worden bij Wim Huijben.

Arbeidsvoorwaarden

Een aantal knelpunten liggen zonder meer op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. Daar is in enkele gevallen wel een mouw aan te passen.

Manier van werken

De manier waarop Yarden werkt, verschilt van de manier zoals die bij GUV gebruikelijk was. Dat is soms een kwestie van wennen, maar het moet in ieder geval een onderwerp van werkoverleg zijn. Als jij ziet dat dat werkoverleg hapert of voor verbetering vatbaar is, kaart dit dan aan bij de Ondernemingsraad van Yarden.

Pensioen

Lees hier onze inventarisatie aan de hand van de ons ter beschikking staande informatie. Het overzicht bevat ook een aantal maatman-berekeningen.

In de vergelijking zie je dat:

  • het Ouderdomspensioen (OP) (iets) lager is bij Yarden.
  • Het Nabestaandenpensioen (NP) is marginaal hoger.
  • Tot de WIA-grens zal het materiële verschil tussen de huidige middelloon-regeling en de CDC-regeling niet heel groot zijn.
  • Daarbij moet je bedenken, dat de huidige opbouw van 1,875% tot en met 2020 geldt, daarna zal deze ongetwijfeld lager worden of er komt misschien ook een ander voorstel op tafel.

Het voornaamste verschil zit in de eigen bijdrage. De bedragen zoals genoemd zijn uiteraard bruto, maar ook netto praten we waarschijnlijk toch over een inkomensdaling van € 40,- tot € 75,- per maand voor de meeste mensen.

Boven de WIA-grens verandert het systeem in individueel beschikbare premie, dus meer risico en onzekerheid voor de werknemer. Naarmate het inkomen hoger is, neemt uiteraard ook de inkomensdaling als gevolg van de eigen bijdrage toe. Bij € 60.000,- salaris bedraagt deze bijna € 2.700,- bruto. Dit lijkt ons wel een serieus bespreekpunt.

Overleg met Harm Kamphuis

Volgende week is er hopelijk gelegenheid om nader kennis te maken met de heer Kamphuis en bij die gelegenheid wil ik nog een aantal zaken ter sprake brengen.

Lid worden

Wijs vooral ook je collega die nog niet bij De Unie is aangesloten op de voordelen van een lidmaatschap. De Unie praat immers niet alleen mee bij de Gooische Uitvaartverzorging maar ook over de cao die op jou van toepassing is. Lid worden kan eenvoudig door hier te klikken.

Vragen?

Zijn er vragen of opmerkingen of wil je je mening geven dan kan dit door een e-mail te sturen naar john.kapteijn@unie.nl of bel 06-52522067.