De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Onderwerpen Regieteamoverleg Aegon

Op 24 januari 2018 heeft De Unie met de andere vakorganisaties en Aegon verder gesproken over de totstandkoming van de nieuwe cao en het sociaal plan.

Voorbereiding op 5 thema’s

In de afgelopen periode hebben de partijen, in gemengde werkgroepen, al voorwerk gedaan op 5 belangrijke thema’s:

Employee journey

We brengen alle stappen van je loopbaan bij Aegon in kaart. Van binnenkomen tot uit dienst gaan en de stappen die je zet om jezelf te ontwikkelen in je huidige functie, maar ook de weg naar een andere functie of pensionering.

Keuzevrijheid in arbeidsvoorwaarden
Niet iedere medewerker wil precies dezelfde arbeidsvoorwaarden. De één wil bijvoorbeeld meer verlof en de ander meer geld. In deze werkgroep onderzoeken we welke keuzes medewerkers willen maken en of de huidige keuzes uitgebreid moeten worden.

Actualisering wet- en regelgeving in de cao
Wet- en regelgeving van de overheid wijzigen in de loop van de tijd, en de cao kan niet altijd direct worden aangepast. In deze werkgroep wordt de cao kritisch doorgenomen en geactualiseerd.

Aanscherping sociaal plan Aegon
We evalueren de ervaringen met het sociaal plan (ook wel Je Eigen Plan) in de afgelopen periode en verbeteren de uitvoerbaarheid van het Plan op een aantal punten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Deze werkgroep komt met voorstellen die invulling geven aan onze betrokkenheid bij de samenleving. Denk hierbij aan de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen, maar ook aan het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Planning en meedoen

In februari en maart spreken we verder over deze thema’s met als doel met voorstellen te komen die daarna op de onderhandelingstafel kunnen worden besproken. Als lid van De Unie en medewerker van Aegon krijg je ook de gelegenheid mee te praten en jouw input te geven. Dat kan op drie manieren:

  • Vertegenwoordigers van de vakbonden, de COR en HR komen begin april bij alle vestigingen van Aegon, Knab, TKP en AAM langs om de voortgang te bespreken en input te vragen. Meer informatie, precieze data en locaties volgen.
  • Er komt een aparte brainstormsessie over het onderwerp Employee Journey; houdt Aegonnet in de gaten, daar kun je binnenkort een uitnodiging vinden voor deze bijeenkomst.
  • Ook over het onderwerp Keuzevrijheid in arbeidsvoorwaarden kun je je mening geven. Binnenkort wordt hierover een survey gestuurd naar alle medewerkers van Aegon.

Vanaf mei start dan de echte onderhandeling. Doel is om voor de zomer een nieuwe cao inclusief sociaal plan te kunnen ondertekenen. De huidige cao (inclusief sociaal plan) loopt tot 1 juli 2018.

Wij zorgen ervoor dat je als lid van De Unie altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast heb je straks rechtstreeks invloed door je stemrecht. En ondertussen kun je ons natuurlijk vertellen wat jij belangrijk vindt voor de nieuwe cao en het sociaal plan.

Vragen?

Heb je vragen of wil je een reactie geven? Stuur dan een e-mail naar Inge de Vries. Haar e-mail is Inge.de.vries@unie.nl of stuur een e-mail naar Raja Boes, haar e-mailadres is Raja.boes@unie.nl