De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Onderhandelingen nieuwe cao MITT

Binnenkort starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao MITT per 1 januari 2021. We hebben in juni een cao met een korte looptijd afgesproken met de kennis dat er eind 2020 gesproken moest worden over de combinatie pensioen en cao. Door de maatregelen, opgelegd door de overheid, is het voor ons helaas alweer niet mogelijk om de geluiden op te halen middels ledenvergaderingen. Daarom schrijven we jullie weer op deze manier aan. Wij zouden graag jouw input willen krijgen voor het komende traject.

Cao en pensioen

Tegelijkertijd moet er een belangrijk besluit genomen worden over jullie pensioenregeling. Vorig jaar hebben we je al geïnformeerd en voorbereid op de taak die ons eind 2020 zou wachten. Het aanpassen van de pensioenregeling is nu niet meer uit te stellen vanwege de historisch lage rentestand en andere ontwikkelingen. Dit betekent dat er besluiten genomen moeten worden over het verhogen van de pensioenpremie en/of het verlagen van de opbouwpercentage en/of het korten op de pensioenen. Geen fijn nieuws, maar als het goed is geen verrassing voor de werknemers.

Een eerste oriëntatie en een blik op de sector geeft ons helaas niet een veel positiever beeld van de huidige situatie binnen de MITT sector. De werkgevers hebben reeds aangegeven dat het slecht gaat, ook wij merken dat door faillissementen en reorganisaties binnen deze sector. Wanneer er sprake is van een premieverhoging, hebben de werkgevers ook te maken met een verhoging van deze kosten. Zij hebben aangegeven dat, wanneer er extra geld bij pensioen moet, er weinig (tot niks) overblijft voor een loonsverhoging. Je zult begrijpen dat dit de onderhandelingen over een cao bemoeilijkt.

Wat vragen we van onze leden

Wij vinden het belangrijk om te weten wat onze leden graag op de onderhandelingstafel willen leggen. Zij hebben inmiddels via de mail een enquête ontvangen.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met mij op via e-mail emanuel.geurts@unie.nl.

Meer weten

Vragen over jouw reiskostenvergoeding, dit artikel of wil je meer informatie over jouw werk en corona? De Unie is er voor je. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur. Neem gerust contact met ons op: sc@unie.nl of 0345 851 963.