De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

NXP: Terugkoppeling van laatste cao-onderhandelingen

NXP heeft het cao-overleg afgebroken en na vijf rondes is er nog steeds geen cao.

In het laatste overleg in januari 2018 is het vijfde cao-overleg afgebroken. NXP kwam niet over de brug op de belangrijkste punten:

  • 3,5% loonsverhoging per jaar.
  • Een generatiepact 80-90-100 vanaf 60 jaar.
  • Een uniforme bonusregeling van 10%.

De Unie, samen met de andere vakorganisaties, was ook verrast dat NXP een cao-akkoord wilde koppelen aan een nieuw sociaal plan met een verslechtering, namelijk een maximum van € 200.000,- of twee jaarsalarissen als ontslagvergoeding.

De Unie heeft toch geprobeerd, in samenwerking met de andere vakorganisaties, om met aangepaste cao-voorstellen naar een akkoord te werken. Nu dit zinloos bleek, gaan we onze leden informeren en een nieuw eisenpakket voor de nieuwe NXP-cao en het sociaal plan opstellen.

Op woensdag 9 januari 2019 van 12:00 – 13:00 uur zal er voor NXP-medewerkers in Eindhoven (HTC46-2.64) en in Nijmegen (FB2.065) een bijeenkomst worden georganiseerd. Noteer alvast deze datum en tijd. Voor de ICN8 ploegen worden er weer vijf aparte bijeenkomsten georganiseerd. Data en tijden per ploeg volgen ook zo spoedig mogelijk.

De Unie betreurt het dat een bedrijf zoals NXP niet bereid is om een goede cao af te spreken voor de medewerkers die de NXP hebben opgebouwd en die een gemotiveerde bijdrage willen leveren in komende jaren.