De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

NXP: Stemming onderhandelingsresultaat

Afgelopen week heeft De Unie na lange, intensieve en constructieve onderhandelingen met de werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt. Lees hier de inhoud van dit resultaat. Wij leggen dit akkoord met een positief advies aan de Unie-leden ter instemming voor.

Stemmen

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot uiterlijk 9 februari 2019.

Zijn er vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail suat.koetloe@unie.nl of bel 06-52522061.