De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

NN Group – Pensioenregeling

Een ruime meerderheid van de leden is akkoord gegaan met de tijdelijke aanpassing van de pensioenregeling. Dit is conform het voorstel van De Unie. Ik, belangenbehartiger Inge de Vries, ben blij met de steun van de leden. Ook de leden van andere vakorganisaties hebben ingestemd. Hierdoor zal het addendum formeel worden en kan de pensioenregeling in 2022 worden uitgevoerd.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Veel leden hebben het commentaarveld van het stemformulier ingevuld. Deels omdat men een vraag had, deels om een mening te geven over de pensioenregeling of over de werkgever. Daarnaast geven verschillende leden aan dat zij bereid zijn om meer pensioenpremie te betalen.

Dit heeft veel informatie opgeleverd, pensioen gaat de komende periode een belangrijk onderwerp worden. De vragen zal ik hieronder beantwoorden, wellicht zitten andere leden met dezelfde vragen.

Beantwoording vragen

 1. Dit voorstel geeft mij het gevoel dat men een korting onder het tapijt wil wegmoffelen door ineens het ambitieniveau aan te passen.
  Antwoord: Het was niet mijn bedoeling om de opbouwkorting weg te moffelen. De opbouw voor 2022 is 1,5%. Dus wederom een forse korting. Het probleem was dat het pensioenfonds weigerde de pensioenregeling uit te voeren indien partijen het ambitieniveau van 1,875% in de regeling handhaafden. Het pensioenfondsbestuur beriep zich op richtlijnen van DNB. Ik heb niet kunnen controleren of dit beroep terecht is. Het verzoek van cao-partijen aan het pensioenfondsbestuur om een gezamenlijk gesprek met DNB te hebben, is door het fonds afgewezen.
  Het loslaten van de ambitie van 1,875% is zeer nadelig voor de medewerkers. Indien je overgaat naar een nieuwe pensioenregeling op basis van een flatrate moeten medewerkers die daardoor benadeeld worden, gecompenseerd worden. De overheid is voornemens deze compensatie te laten berekenen op basis van het ambitieniveau van de regeling. De verlaging van het ambitieniveau zo vlak voor de overgang zou dus zeer nadelig kunnen uitpakken. Vandaar onze afspraak om het ambitieniveau op 1 oktober 2021 weer op 1,875% te zetten.
 1. Volgens mij hebben we nu een beschikbare premieregeling bij NN, dus geen gegarandeerde uitkering, lagere opbouw, uitkering bij pensioenleeftijd lager en onzeker.
  Antwoord: De huidige regeling is een CDC-regeling. Een collectieve defined contribution regeling met een maximum premie van 30%. In de pensioenovereenkomst is opgenomen dat het een uitkeringsovereenkomst is. Het pensioenfonds handelt dus alsof het een middelloonregeling met een uitkering is, die toegezegd is op basis van de jaarlijkse opbouw. Volgens de internationale boekhoudregels geldt het echter als beschikbare premieregeling waardoor NN de pensioenaanspraken niet op de balans hoeft te nemen.
 2. Op zich wel bijzonder dat de economie zo goed draait, de beurzen het goed doen en dat dan de rendementen/opbouw niet gehaald wordt.
  Antwoord: het pensioenfonds moet werken binnen de kaders die de DNB stelt, het FTK. Informatie hierover vind je onder andere hier. Belangrijk hierbij is dat voor het vaststellen van de opbouw en uitkering het pensioenfonds moet rekenen met renteprojecties, niet met het verwacht rendement.
 3. Mits Pensioenfonds ook accepteert dat dit addendum inderdaad strikt wordt gelimiteerd tot deze periode van 9 maanden.
  Antwoord: Het addendum is inderdaad ook afgestemd met het pensioenfonds. Het moet ook onderdeel uitmaken van de uitvoeringsovereenkomst. Het pensioenfonds heeft laten weten dat indien de omstandigheden op 1 oktober 2022 gelijk zijn, zij wederom de pensioenregeling niet kunnen uitvoeren indien het ambitieniveau van de regeling afwijkt van een voor het fonds realistisch opbouwpercentage
 4. Is het logisch dat boven het addendum het logo van AON staat vermeld?
  Antwoord: Excuses, ik neem aan dat het addendum dat wij straks ondertekenen wel op briefpapier van NN Group wordt afgedrukt. Aon is de adviseur van werkgever, zij hebben de tekst opgesteld waar we uiteindelijk overeenstemming over hebben bereikt.

Mening over NN Group

 1. “Ongelofelijk dat een groot pensioenbedrijf dat een voorbeeld wil zijn voor Nederland zijn eigen werknemers zo in de kou laat staan. Geeft geen enkel vertrouwen voor de toekomst.”
 2. “Ik vind het NN onwaardig om als marktleider pensioenverzekeringen zo om te gaan met het personeelspensioen. Dit zou betekenen voor het 3de jaar een substantiële verlaging.”
 3. “Prijzen gaan omhoog, lonen mogen niet omhoog en mijn pensioen omlaag. Dat toont geen waardering van een werkgever.”
 4. “Juist als financiële dienstverlener zou NN zijn zaken beter dan gemiddeld voor elkaar moeten hebben en een voorbeeldfunctie moeten innemen in de markt voor zijn klanten.”
 5. “Bijdrage werkgever kan wel degelijk worden verhoogd. NN Group staat op plek nummer 3 van de Elsevier Top 500 van grootste winsten.”

Mening over pensioenregeling

 1. “Ik snap het probleem, maar vindt niet dat het aan de pensioenuitvoerder is om hier stelling in te nemen en een addendum af te dwingen.”
 2. “Had liever gezien dat we overstappen naar volledig DC met staffel.”
 3. ”Maar snel over naar een beschikbare premieregeling.”
 4. “Het feit dat NN opnieuw niet bereid is de premie tijdelijk tenminste enigszins te verhogen, terwijl die premie absoluut te beperkt is geweest voor het ambitieniveau van 1,875% leidend tot een opbouwkorting over de laatste twee CAO jaren doet het ergste vrezen voor de toekomst.”
 5. “miv regeling 1-7-2019 is de ambitie vanaf 2020 al niet gehaald , dus we modderen gewoon door.”

Aanvullende informatie

De afspraak om de huidige pensioenregeling te verlengen met 9 maanden, tot 1 oktober 2022, is gemaakt omdat cao-partijen voor 2023 een betere oplossing willen hebben.

Het is niet zeker of we dan over kunnen naar een pensioenregeling op basis van een vlakke premie, zoals het pensioenakkoord voorschrijft. Het is niet de verwachting dat de overheid tijdig voor 1 januari 2023 de wetgeving hiervoor gereed heeft. Het kan zijn dat we als tussenstap tijdelijk een beschikbare premieregeling moeten afspreken.

Mochten cao-partijen er echter niet uitkomen, dan is er geen andere optie dan opnieuw in overleg met het pensioenfonds te treden om de huidige pensioenregeling weer te verlengen. Het pensioenfonds heeft beperkt mogelijkheden om de pensioenopbouw te verhogen, maar weigert dit tot nu toe. Wellicht is men in andere omstandigheden hiertoe wel bereid.

Mocht het na de zomer duidelijk worden dat we geen andere optie hebben dan de huidige pensioenregeling voort te zetten, dan zal ik opnieuw aan de leden de keuze voorleggen of zij bereid zijn een hogere premie te betalen. Een klein aantal leden geeft nu aan hiertoe bereid te zijn. We hebben hiervoor nu niet gekozen omdat in de ledenraadpleging dit voorjaar de leden in meerderheid aangaven geen hogere premie te willen betalen.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met mij op. Je kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel mij via nummer 06-5252 2091.

 

Afdrukken