De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Nieuwe leden voor De Unie BLG DSM

Met deze nieuwsbrief wil ik het volgende onder de aandacht brengen. Zoals de Unie-leden van De Unie gewend zijn proberen wij de belangen van onze leden, zowel collectief als individueel, zo optimaal mogelijk te behartigen bij DSM in Nederland.

Hoe kan De Unie de belangen beter behartigen?

Dit kunnen wij niet zonder de inbreng van onze leden doen. De belangenbehartigers van De Unie hechten veel waarde aan de informatie die zij van de leden ontvangen. Om die reden maakt De Unie graag gebruik van de hulp van actieve leden (Kaderleden). Zij fungeren als een doorgeefluik tussen de leden en belangenbehartigers bij het bedrijf waar De Unie leden heeft. Dat noemen wij “BLG” (Bedrijfsledengroep). Met de informatie die wij van BLG-leden ontvangen voeren de belangenbehartiger en minstens één BLG-lid gesprekken met de werkgever over de onderwerpen die wij van hen krijgen. Bij DSM heet dit overleg “CEOD”. Hoe vaker en concreter wij met De Unie BLG-onderwerpen kunnen aandragen voor dit overleg, hoe beter de belangenbehartigers de Unie-leden van dienst kunnen zijn.

Wat kunnen Unie-leden doen?

Ook bij DSM hebben wij een BLG waaraan een aantal actieve leden vanuit verschillende afdelingen van DSM deelneemt. Door de reorganisaties en natuurlijk verloop heeft de BLG bij DSM nieuwe (kader)leden nodig. Zoals hierboven staat vermeld kunnen wij de belangen bij DSM met de betrokkenheid van Unie-leden nog beter behartigen.

Aanmelden!

Als een Unie-lid zich hierdoor aangesproken voelt en de belangenbehartiger en andere BLG-leden zou willen komen ondersteunen, dan vragen wij de aanmelding te doen via e-mail suat.koetloe@unie.nl of bezoek één van onze BLG-bijeenkomsten bij DSM. Wij komen minstens één keer per maand bij elkaar. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 25 oktober 2018 om 16.00 uur in Heerlen, zaal  HRL-2E011-18p, COKA-2AB. . We verwelkomen je graag op deze of bij een volgende BLG-vergadering. Hoe dan ook stellen we alle betrokkenheid zeer op prijs!

Laat iets horen!

Tevens verzoeken wij de huidige kaderleden die nog steeds op de lijst staan, maar niet meer aan de BLG zouden kunnen/willen nemen zich af te melden zodat wij de BLG-ledenlijst kunnen actualiseren.

Zijn er naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan verneem ik dat graag via e-mail suat.koetloe@unie.nl.