- De Unie - https://www.unie.nl -

Nedap: stemmen over de nieuwe cao

Op 21 juni heeft De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt over de verlenging van de cao Nedap per 1 april 2022 tot 1 april 2023.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

We hebben daarin afgesproken dat de salarissen en de salarisschalen per 1 april 2022 met 3,75% worden verhoogd.

Daarnaast heeft Nedap aangegeven dat, in overleg met de OR, een vaste (netto) onkostenvergoeding zal worden afgesproken. Deze zal de huidige thuiswerkvergoeding vervangen.

De nieuwe vaste onkostenvergoeding zal gelden voor alle werknemers van Nedap (ook voor degene die op dit moment geen thuiswerkvergoeding hebben). De nieuwe regeling is voor iedereen een verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Ten aanzien van het thuiswerkbeleid is bevestigd dat de mate waarin de werknemer thuis kan werken in beginsel door hem-/haar zelf wordt bepaald. Dit gebeurt uiteraard in goede afstemming met het team waarin gewerkt wordt.

Voor wat betreft de kilometervergoeding woon-werkverkeer zal Nedap deze aanpassen tot de maximaal toegestane fiscale ruimte.

Tot zover de uitkomst van het cao-overleg.

Wij willen dit resultaat, zowel op basis van de loonsverhoging als de invoering van een vaste onkostenvergoeding, met een positief stemadvies aan je voorleggen. Wij vinden de loonsverhoging van 3,75% passen bij o.m. de performance van de onderneming op dit moment. Hiermee wordt de huidige ongekend hoge inflatie niet volledig opgelost. Dit laatste wordt overigens in geen enkele cao in Nederland opgelost. De gemiddelde loonsverhoging van de in 2022 afgesloten cao’s (ruim 200) bedraagt 3,0%. De gemiddelde cao-verhoging in april/mei 2022 bedraagt 3,5%. De inkomensafspraken voor de nieuwe cao bij Nedap liggen hier boven.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Zij kunnen dit doen tot uiterlijk 30 juni 2022.

Als er vragen zijn over dit bericht dan kun je contact opnemen met belangenbehartiger Jan Admiraal via e-mail jan.admiraal@unie.nl.