De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Motorvoertuigen en Tweewielers: Cao-onderhandelingen van start

Op woensdag 5 september 2018 hebben de eerste besprekingen plaatsgevonden om te komen tot een nieuwe cao Motorvoertuigen en Tweewielers. Natuurlijk zijn we gewend dat er verschil zit tussen voorstellen van werkgevers en werknemers maar wat wij gepresenteerd kregen is erg teleurstellend.

Forse verslechteringsmaatregelen

De voorstellen laten een breed scala van verslechteringen zien. Een samenvatting van de verslechteringen lees je hieronder:

  • Overwerktoeslag, alleen de toeslag van 28,5% blijft, de toeslag van 47% komt te vervallen.
  • Verhoging op basis van functioneren mogelijk maken, geen automatische functiejaren toepassen.
  • De werkweek moet worden uitgebreid van 38 naar 40 uur (adv-dagen komen te vervallen).
  • De toeslag voor de zaterdag komt te vervallen.
  • Zaterdag wordt een gewone werkdag.
  • Overuren worden berekend op weekbasis en niet op dagbasis.

Het lijkt erop dat werkgevers de sector minder aantrekkelijk willen maken terwijl ze aangeven volop personeel nodig te hebben. Ik vind het vreemd dat werkgevers denken op deze manier gemotiveerde medewerkers te hebben, te krijgen en te houden.

Lees hier de voorstellenbrief en hier de voorstellen.

Op woensdag 19 september 2018 zal de volgende ronde van het overleg plaatsvinden.