De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

MITT: onderhandelingsresultaat cao

In deze nieuwsbrief aandacht voor het onderhandelingsresultaat dat we hebben bereikt voor een nieuwe cao MITT per 1 januari 2022. Ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, licht loon, looptijd en het generatiepact hieronder toe.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Loon en looptijd
Werkgevers in de MITT gaven in de eerste onderhandelingsronde aan dat hun totale loonruimte 2,5% is voor een jaarcontract en dat daar alles uit moet worden bekostigd. Wij hadden ingezet op een stevige stijging van het structurele loon mede doordat bij het begin van corona de werkgevers het loonakkoord van 2% hadden terugtrokken. Ook wij wilden een cao voor een jaar. Werkgevers hebben zich daarna beraden en kwamen toen met een reële collectieve loonsverhoging van 3% per 1 januari 2022 voor één jaar. Daar zijn wij mee akkoord gegaan als onderdeel van een pakket van afspraken, waaronder afspraken over een ander belangrijk punt namelijk het generatiepact.

Generatiepact
Vakorganisaties wilden het recht op het generatiepact voor werknemers opnemen in de cao mits er geen zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Verder wilden we de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) voor wie er voor in aanmerking komt én geen discussie over (de definitie van) zwaar werk. De werkgevers vonden een cao-afspraak over het generatiepact van 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw nu te ver gaan. Werkgevers wilden wél een definitie van zwaar werk voor de MITT-sector bepalen en de subsidiemogelijkheden van de RVU en MDIEU-regeling nader bestuderen.

We hebben uiteindelijk afgesproken dat we 2022 gaan gebruiken als een proefjaar voor de generatiepactregeling. Werkgevers in de MITT kunnen er mee aan de slag en zo ervaren wat het betekent als medewerkers er gebruik van maken. Medewerkers kunnen ook ervaring opdoen met wat het voor hen betekent. Bij de komende onderhandelingen nemen we dan deze ervaringen uit de MITT-sector mee om zo tot een sector brede generatiepactregeling te komen. Meer informatie over de generatiepactregeling en de andere gemaakte afspraken vind je in het onderhandelingsresultaat.

Stemming en vervolg

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.  Als de leden van de vakorganisaties en de achterban van de werkgevers hun instemming hebben gegeven, wordt het onderhandelingsresultaat verwerkt in het nieuwe cao-boekje voor de MITT. Zodra dit nieuwe cao-boekje 2022 klaar is, krijg je deze van mij digitaal toegestuurd.

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak, dan kan je me bereiken via emanuel.geurts@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met mijn collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

 

Afdrukken