De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

MITT: Inzet van De Unie

Er breekt een belangrijke tijd aan voor de MITT sector. Op dinsdag 9 november starten de onderhandelingen voor de nieuwe MITT cao. In deze cao staan de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers in de Mode-, Interieur, Tapijt- of Textielindustrie. Tijdens de onderhandelingen worden salarisverhogingen en andere arbeidsvoorwaarden vastgesteld voor een periode, meestal tussen de 1 of 2 jaar.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Leden hebben inspraak over de inzet én in het resultaat van de onderhandelingen. Zodra er een resultaat is bereikt voor de nieuwe cao bepaal jij of je het eens bent met het voorstel. Of niet, dan kan ook natuurlijk.

Dat jouw bijdrage onmisbaar is, bleek tijdens de onderhandelingen vorig jaar. We kregen niet veel reacties op ons verzoek over wat er volgens medewerkers toen in de sector speelde. Er werd ook door weinig leden gestemd op het onderhandelingsresultaat. Laat daarom dit jaar van je horen! Alleen samen lukt het om jullie arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Cao-thema’s

De komende onderhandelingen gaan we het hebben over een aantal thema’s voor in de nieuwe cao. Daarom ontvang ik graag jouw mening over de onderstaande cao-thema’s.

3e jaar WW

In de MITT hebben we een regeling die ervoor zorgt dat je na twee jaar WW alsnog een derde jaar WW ontvangt. De werknemer betaalt hiervoor een premie van 0,4% van het salaris. Komend jaar wordt de premie verlaagd naar 0,2% en moeten we de vraag beantwoorden of we deze regeling wel of niet moeten verlengen. Wat vind jij?

Pensioen

Denk jij dat je duurzaam jouw pensioen haalt in de MITT en wat heb je daarvoor nodig? Bijvoorbeeld een regeling waarbij je 80% werkt, 90% salaris krijgt en 100% pensioen (generatiepactregeling), drie jaar eerder kunt stoppen met werken voor jouw AOW-datum (Regeling Vervroegd Uittreden) en/of extra training & scholing? Geef maar aan wat jij nodig hebt om gezond jouw pensioen te halen.

Werktijden en verlof

Heb je voldoende inspraak op jouw rooster en werktijden? Belangrijk ook om tijd te hebben voor jouw herstel, rust en nieuwe inspiratie. Gebruik jij jouw verlofdagen voldoende, heb je genoeg / over / te weinig? Ik verneem het graag van je.

Salaris

Ben je tevreden met jouw salaris en andere arbeidsvoorwaarden zoals vergoedingen voor bijvoorbeeld reiskosten en/of thuiswerken? Wat denk je dat er voor loonsverhoging realistisch is in de MITT-sector en waarom?

Jouw reactie

Ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, verneem graag uiterlijk aanstaande donderdag 4 november jouw reactie op de bovenstaande zaken via emanuel.geurts@unie.nl. En alles wat jij daar verder aan toe wilt voegen natuurlijk!

 

Afdrukken