De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Menzis: Onderhandelingen over een nieuw sociaal plan

Op 25 september 2018 zijn de medewerkers geïnformeerd over het voorgenomen besluit van de directie van Menzis ten aanzien van het inrichtingsplan Declaratieverwerking 2018-2019.
Het plan behelst op hoofdlijnen de volgende belangrijke maatregelen:

  • Een krimp in de formatie van de afdeling Declaratieverwerking als gevolg van onder meer een verdere automatisering van handmatige werkzaamheden.
  • Een gefaseerde concentratie van afhandelende taken bij de verwerking van declaraties (exclusief het onderdeel machtigingen) op de locatie Enschede.

De adviesaanvraag is ingediend bij de ondernemingsraad.

Op 19 oktober en op 9 november 2018 zullen de onderhandelingen plaatsvinden tussen vakbonden en Menzis over een nieuw sociaal plan ingaande 1 januari 2019. In een eerste verkennende bespreking met de directie op 17 september 2018 heeft de directie aangegeven dat zij in deze onderhandelingen zullen inzetten op een (nog) soberder sociaal plan dan het huidige sociaal plan (dat op 31 december 2018 afloopt). De directie wenst de huidige financiële (ontslag-)regelingen te verslechteren. De Unie is hier op z’n zachts gezegd hoogst verbaasd over; de financiële regelingen in het huidige sociaal plan behoren al tot een van de laagste in Nederland! Een verslechtering van het huidige sociaal plan is wat De Unie betreft dan ook niet aan de orde.

Ben benieuwd naar de reacties.Stuur een e-mail naar jan.admiraal@unie.nl.

Ik zal de Unie-leden op de hoogte houden van het verloop van de besprekingen met de directie over het sociaal plan 2019.