De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Krappe meerderheid voor eindbod CED

Onze leden hebben hun stem uitgebracht naar aanleiding van het tweede eindbod van CED gedateerd op 3 augustus 2018 (link naar brief eindbod). Er is met een krappe meerderheid van 62% van onze leden voor dit eindbod gestemd.

Het merendeel van de leden die voor hebben gestemd, hebben dat niet van harte gedaan. Zij geven aan dat zij moeite hebben met de houding van CED waarin zij zich geen toegevoegde waarde van de organisatie voelen maar meer als een kostenpost.

Eén van de meeste gehoorde opmerkingen is dat zij de initiële loonsverhoging mager vinden, of zelfs onder wat er momenteel in BV Nederland gemiddeld wordt afgesproken (waarbij dient te worden opgemerkt dat de compensatieprijsindex van het CBS hoger ligt dan het aanbod van CED). Maar hebben zij vooral ook moeite met de ingangsdatum van de initiële verhogingen per 1 november 2018.

Het zou CED sieren als zij hierin de medewerkers tegemoetkomt en alsnog besluit om de initiële verhoging per 1 juli 2018 in te laten gaan.

Om aan te geven hoe de leden het eindbod van CED Holding hebben ervaren, staan hieronder een aantal reacties van onze leden verzameld.

Reacties naar aanleiding van eindbod CED:

  • De loon verhoging is landelijk gemiddeld 2,6% CED ligt hier dus onder.
  • Als er niet meer inzit dan moet het maar, maar wel ingaande 1-07-2018 en 01-07-2019. Dit is ook de mening van veel binnendienst medewerkers die geen lid zijn van de bond.
  • Gezien de uren welke wij in de buitendienst maken om al het werk weg te krijgen, ga ik niet akkoord. We wachten inmiddels als absurd lang op een fatsoenlijk cao!!!
  • Ik ga zeker niet van harte akkoord. Inderdaad het is nu beter om akkoord te gaan en zorgen dat er in ieder geval een cao komt. Hopelijk lukt het de volgende ronde om er meer uit te halen. Hopelijk kunt u berichten naar CED dat het geen juich cao is.
  • Loonbod is niet markt conform, is alleen maar inleveren ook gezien de veranderingen die men gaat doorvoeren
  • Ik ga akkoord onder protest, de ingangsdatum zou ik graag zien vanaf juli.
  • Akkoord onder protest! de geboden verhogingen van 2×2%, maar ook zeker de eenmalige uitkering van 0,5%!! over bijna 2 jaar, acht ik nog steeds beneden alle peil. Het is zeker voor mij geen blijk van waardering voor de inzet en prestatie van de medewerker.

In onze gesprekken om te komen tot een nieuwe cao hebben we gemerkt dat de directie van CED Holding niet onder de indruk is van de geluiden die de gezamenlijke bonden namens de werknemers overbrengen (maar ook die via de ondernemingsraad de directie bereiken). Toch mogen we hopen dat de directie vanuit bedrijfseconomisch oogpunt de waarde van haar medewerkers op juiste wijze weet in te schatten.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact met  de belangenbehartiger op via e-mail ton.van.eijden@unie.nl of bel 06-52522049.