De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Kinderopvang: Waar zijn de 25.000 ex-collega’s gebleven?

Nieuwe cao een feit

Met een akkoord van alle betrokken partijen is de nieuwe cao een feit.

Na 25.000 ontslagen …

In de jaren die – gelukkig – achter ons liggen heeft 1 op de 4 medewerkers in de kinderopvang zijn/haar baan verloren. Dra-ma-tisch! We zakten van 100.000 naar 75.000 medewerkers. Aan een kant hadden we last van een overheid die z’n uitgaven binnen Europese normen moest houden. Aan de andere kant gingen de gevolgen van de wereldwijde kredietcrisis ook niet stilletjes ons deurtje voorbij. Veel werkende ouders verloren daarom hun baan.

We holden van de ene naar de andere kinderopvangorganisatie vanwege reorganisatieplannen. In een aantal gevallen was de zaak al failliet en zelfs een voorgekookt faillissement bleef de kinderopvangbranche niet bespaard. Vaak was er al geen geld meer voor een fatsoenlijk sociaal plan.

. . . weer vacatures en wachtlijsten

Inmiddels hangen er alweer meer jasjes in de gang en zitten we weer op 80.000 medewerkers. Er moeten dus toch nog steeds ergens 20.000 medewerkers zijn voor wie ooit het pedagogisch werk met kinderen hun lust en hun leven was. Waar zijn ze gebleven en waarom komen ze niet terug?

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel 06-52522067.