De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Kinderopvang: oude afspraak eindelijk concreet

De Wet Werkloosheid (WW) in 2018

In het verleden gold voor de WW een maximale periode van 48 maanden. Door de opeenvolgende kabinetten is daar behoorlijk aan gemorreld: Eerst ging de WW-periode terug naar 38 maanden en meest recent zit de WW zo in elkaar dat men uiteindelijk maximaal 24 maanden een werkeloosheidsuitkering kan krijgen.

Reparatie van de wegvallende 12 maanden

Werkgevers en werknemers hadden de vrijheid het derde jaar WW eventueel zelf te regelen. Dat is nu een feit per 1 september 2018.

Word je op of na die datum werkeloos en zou je aanspraak kunnen maken op meer dan 24 maanden dan is dat nu geregeld via een verzamel-cao. De ingangsdatum voor de Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA (PAWW) is bepaald op 1 september 2018: De “reparatie van het derde WW-jaar”.
De werkgevers in de sector Kinderopvang ontvangen één dezer dagen een uitnodiging tot deelname.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen neem dan contact op via e-mail john.kapteijn@unie.nl.