- De Unie - https://www.unie.nl -

Inretail: Moeizame start cao-overleg

De afgelopen maanden hebben wij voorbereidende overleggen gevoerd met werkgeversorganisatie Inretail om de basis te leggen voor een goede formele cao-onderhandeling. Bij al deze overleggen zijn natuurlijk ook onze collega vakbonden betrokken.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

De voorbereidende overleggen zijn in goede sfeer verlopen. Inmiddels hebben er twee formele rondes cao-overleg plaatsgevonden. De Unie constateert een moeizame start van de cao-onderhandelingen. Het overleg wordt voortgezet op 8 juni.

Inzet Unie

Wij hebben in ieder geval ingezet op koopkrachtbehoud van onze leden. De systematiek bij de Retail-cao is altijd dat deze meebeweegt met de stijgingen van het minimumloon. Het kabinet heeft besloten deze de komende jaren extra te laten stijgen. Dat kan ook perspectief bieden. De Unie heeft voorkeur voor een relatief korte looptijd, uitgangspunt is een jaar. Afhankelijk van andere afspraken zijn ook andere looptijden bespreekbaar.

Werk en privé is het belangrijkste thema van De Unie. Wij hebben de cao in dit opzicht wat willen moderniseren. Hierover willen wij in overleg met de werkgevers. Het belangrijkste thema daarbij is: hoe kan ik werk makkelijker afstemmen op privé; roosters en werktijden zijn daarbij natuurlijk van groot belang.

Wij willen daarnaast een salarisonderzoek. Doel daarvan is om te kijken in hoeverre de knip van de loonsverhoging daadwerkelijk wordt toegepast en wat er moet gebeuren om van deze afspraak af te komen.

Vlak na 8 juni zul je op de hoogte gehouden worden over de voortgang in het cao-traject.

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact met Victor Kloos op via e-mail victor.kloos@unie.nl of bel 06-11042034.