- De Unie - https://www.unie.nl -

IHC: sociaal plan 2022-2023

De afgelopen maanden hebben wij diverse keren met jouw werkgever gesproken. We hebben het gehad over een vrijwillige vertrekregeling. Daarover is nu een onderhandelingsresultaat bereikt. De vrijwillige vertrekregeling gaat onderdeel uitmaken van het sociaal plan. Het huidige sociaal plan hebben we daarnaast met een jaar verlengd, tot en met 31 oktober 2023.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Het onderhandelingsresultaat

De vrijwillige vertrekregeling is opgenomen in het nieuwe hoofdstuk 2 van het sociaal plan. Je kunt niet zomaar gebruikmaken van de vrijwillige vertrekregeling. Belangrijk daarbij is dat IHC eerst een adviesaanvraag indient bij de ondernemingsraad (OR). Nadat de OR het advies heeft gegeven, is duidelijk voor welke functies er boventalligheid kan ontstaan. We hebben afgesproken dat voordat medewerkers worden aangezegd op boventalligheid, ze gebruik kunnen maken van de vrijwillige vertrekregeling. Wanneer er genoeg mensen gebruikmaken van de regeling, is boventalligheid niet meer aan de orde. Als er niet voldoende mensen gebruik maken van de vrijwillige vertrekregeling, is boventalligheid wel aan de orde.

Belangrijk element in de vrijwillige vertrekregeling is het first in, first out principe. Dit betekent dat de medewerker die als eerste in dienst was, als eerste in aanmerking komt voor de vrijwillige vetrekregeling (let op, dit is dus alleen het geval als er na advies van de ondernemingsraad blijkt dat er boventalligheid in je functie ontstaat). De procedure tot aanmelding staat in hoofdstuk 2.

De vergoeding voor de vrijwillige vertrekregeling is vastgesteld op 80% van de beëindigingsvergoeding, met een maximum van € 100.000,-. Ook heb je aanspraak op juridische ondersteuning met een maximum van € 750,-.

De complete nieuwe tekst van het sociaal plan lees je hier.

Stem over het onderhandelingsresultaat!

Wij menen een onderhandelingsresultaat te hebben bereikt dat recht doet aan de situatie bij IHC. Uiteraard hebben onze leden de laatste stem hierover. Je kunt daarom je stem erover uitbrengen. Dat kan tot en met zondag 29 mei 2022.  De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Na de stemming informeer ik je over de uitslag daarvan.

Uitnodiging ledenvergadering

De Unie en haar collegabonden kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over het onderhandelingsresultaat en/of over het nieuwe sociaal plan, voordat je jouw stem wilt uitbrengen. Wij organiseren daarom een gezamenlijke ledenvergadering om een toelichting te geven op het onderhandelingsresultaat. Deze ledenvergadering vindt plaats op:

Maandag 23 mei 2022
Om 16:00 uur
In de kantine van IHC Kinderdijk

Je bent van harte uitgenodigd om de ledenvergadering bij te wonen.

Nieuwe belangenbehartiger

Mijn collega Dirk van Gestel heeft de afgelopen jaren jouw belangen als Unie-lid vertegenwoordigd bij IHC. Dirk heeft andere werkzaamheden gekregen bij De Unie. Daarom heeft hij IHC overgedragen aan mij.

Ik ben Hans Korver. Ik ben 53 jaar, ik woon in Wormer en werk nu 5 jaar voor De Unie. Daarvoor heb ik bijna mijn hele werkzame leven bij UWV en haar voorgangers gewerkt. Op dit moment bestaat mijn pakket uit bedrijven uit de Metalektro en Metaal en Techniek in de regio Noord-Holland en Zuid-Holland, Albert Heijn winkelmanagement en kantoren, Tata Staal, Neptune Energy, Shell hoger personeel en de Particuliere Beveiliging. Ik ga de komende tijd mijn best doen om jouw belangen bij IHC goed te vertegenwoordigen.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met me op. Ik ben bereikbaar op hans.korver@unie.nl en op 06-5252 2073.