De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

HumanTotalCare: Cao-onderhandelingen

Cao-onderhandelingen HumanTotalCare

Op 17 september 2018 is er  namens De Unie, overleg gevoerd met HumanTotalCare. Dit was het eerste gesprek van de reeks die moet leiden tot een volgende cao.

We hebben de stand van zaken van het bedrijf doorgesproken. De heer Huijbregts geeft aan dat het goed gaat met het bedrijf. De omzet is gestegen in 2017 en ook in 2018 gaat het tot nu toe goed. De verwachting is dat ook 2018 met een positief bedrijfsresultaat wordt afgesloten. De bedrijfsfilosofie wordt enthousiast uiteengezet.

Er werden ook zorgpunten genoemd, er zijn een aantal jaren te weinig bedrijfsartsen opgeleid, waardoor er nu krapte is. HumanTotalCare moet daarom veel investeren in de opleiding voor nieuwe bedrijfsartsen. De Unie herkent dit beeld van andere arbodiensten.

Verder geeft de werkgever aan dat de overgangsregeling pensioen meer kost dan aanvankelijk begroot. En dat HumanTotalCare een WIA-hiaat en WIA-excedentverzekering bekostigd.

Hoe gaan we verder?

Op 17 oktober 2018 begint het cao-overleg. De Unie moet vóór 17 oktober 2018 een voorstellenbrief formuleren. In de voorstellenbrief schrijven we op wat de leden van De Unie willen bereiken met de cao-onderhandelingen.

Jouw mening

Met HTC heb ik al een aantal onderwerpen voor het cao-overleg doorgesproken. Uiteraard zal De Unie onderhandelen over een salarisverhoging. Ik heb al aangegeven dat we concrete afspraken willen maken ten behoeve van mantelzorgers. Tevens heb ik aangegeven dat wij veel klachten hebben ontvangen over de werkdruk en dat we over het pensioen moeten spreken.

De leden van De Unie is gevraagd om hun visie op de arbeidsvoorwaarden door te geven.  De meningen worden verwerkt in de concept-voorstellenbrief.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger per e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-52522091.