- De Unie - https://www.unie.nl -

Hema: Onderhandelingsresultaat nieuwe Hema cao hp

De Unie en HEMA hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor de verlenging van de HEMA cao-hp per 1 april 2022. De nieuwe cao-hp heeft een looptijd van een 1 jaar.

Hier vind je de integrale tekst van het onderhandelingsresultaat.

 

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Loon

Zoals je weet is de verhoging van de structurele lonen in de cao-hp sinds een aantal jaren gekoppeld aan de stijging van het minimumloon. Per 1 januari 2022 was die verhoging 1,41% en per 1 juli 2022 zal de verhoging 1,8% zijn. De verhoging per 1 januari 2023 is (uiteraard) nog niet bekend.

(PS: De hoofdregel van de indexatie van het minimumloon is: koppeling van het minimumloon aan de gemiddelde cao-loonontwikkeling in Nederland).

Eén van de afspraken de we hebben gemaakt is de vervanging van de vaste HP bonus van 2,5% door een verhoging van de huidige kerstgratificatie van 2% naar 4%.

De 0,5% die ‘overblijft’ wordt onder meer gecompenseerd doordat de kerstgratificatie onderdeel is van de definitie van jaarinkomen en dus ook pensioengevend is. De afspraak over de nieuwe bonusregeling is volgens ons ook een aanzienlijke verbetering (kwantitatief en kwalitatief) ten opzichte van de huidige variabele beloningsregeling.

Bonusregeling

We hebben zoals gezegd een nieuwe bonusregeling afgesproken die de huidige variabele beloningsregeling zal vervangen. Deze nieuwe bonusregeling is voor alle medewerkers (senior management, cao-hp medewerkers en per 2023 voor de HEMA cao) dezelfde.

De nieuwe bonusregeling kent een lagere ondergrens (keert eerder uit), loopt lineair en kent dus geen hordes/grenzen zoals die in de huidige regeling genomen moeten worden.

Ter verduidelijking van de tekst van het onderhandelingsresultaat staat in onderstaand schema de uitkomst van deze bonusregeling als de doelen worden gehaald, niet (helemaal) worden gehaald en meer dan worden gehaald.

Als de doelen voor 100% worden gehaald: maximale uitkering is 11,2% Als de doelen voor 90% worden gehaald: maximale uitkering is 6,3% Als de doelen voor meer dan 104% worden gehaald: maximale uitkering is 14%
Ebitda 7,84% 4,41% 9,8%
Consumenten omzet 1,12% 0,63% 1,4%
Online omzet 1,12% 0,63% 1,4%
Traffic 1,12% 0,63% 1,4%

Tussenliggende percentages zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld: bij het behalen van 95% van het Ebitda-doel is de bonus (het deel gerelateerd aan het Ebitda-doel) 6,125%.

Voor de afspraken over reiskosten/netto kilometervergoeding en de mobiele telefoon- en parkeerkostenregeling voor fm-ers, verwijzen wij je graag naar de tekst van het onderhandelingsresultaat.

Als onderhandelingsdelegatie staan wij positief tegenover dit onderhandelingsresultaat en wij willen dit resultaat dan ook met een positief stemadvies aan je voorleggen.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om stemmen.

Zijn er vragen of opmerkingen stuur dan een mail naar de belangenbehartiger
Jan Admiraal via jan.admiraal@unie.nl.