De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

HDI Global SE: Onderhandelingen sociaal plan

Na diverse gesprekken is een eindfase bereikt in het overleg over het sociaal plan. HDI is bereid om een aantal belangrijke verbeteringen door te voeren in het sociaal plan dat is afgesloten met de ondernemingsraad. Er zijn belangrijke stappen gezet. Maar het is nog steeds niet het niveau dat De Unie normaal bereikt bij bedrijven vergelijkbaar met HDI. Maar wat de werkgever betreft is er geen ruimte meer voor verdere verbeteringen.

Stemming

De leden van De Unie bepalen of zij instemmen met het sociaal plan. Alleen als de leden akkoord gaan, kan De Unie dit sociaal plan tekenen. De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Zijn er vragen, neem dan contact met mij op via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-52522091. Ik zal de vragen graag beantwoorden.

Welke verbeteringen hebben we kunnen bereiken?

De belangrijkste verbetering is een verhoging van de beëindigingsvergoeding. Maar we hebben het sociaal plan ook beter gemaakt door instrumenten toe te voegen. De boventallige heeft straks recht op onder andere financieel advies en een scholingsbudget. De belangrijkste verbeteringen staan in deze opsomming.

  1. Het maximum in de beëindigingsvergoeding wordt verhoogd van € 90.000,- naar € 120.000,- (dan wel 1 jaarsalaris als dit hoger is dan € 120.000,-).
  2. De looptijd van het sociaal plan wordt verlengd tot 31 december 2020.
  3. Paragraaf 3.2.2 Boventalligheid bij geografische verplaatsing van functie: de medewerker kan vrijwillig zijn functie volgen indien de reistijd met meer dan 1,5 uur toeneemt. In dat geval is geen sprake van aanvullende reistijdcompensatie.
  4. De outplacementvergoeding wordt veranderd. De begrenzing van € 2.500,- gaat eruit, op basis van het oordeel van het outplacementbureau over de afstand van de medewerker tot de arbeidsmarkt volgt een maatwerkprogramma. Dit kan qua kosten dus ook hoger uitvallen.
  5. We voegen een vrijwillige vertrekregeling toe. Als je zelf niet boventallig bent, maar je bent bereid vrijwillig te vertrekken waardoor een boventallige collega zijn/haar baan kan behouden, dan kan je in  aanmerking komen voor een vergoeding. Het gaat om een beëindigingsvergoeding volgens de transitievergoeding (1/3 maand per gewerkt jaar tot 10 dienstjaren, ½ maand voor ieder jaar langer dan 10 dienstjaren, maximaal € 79.000,-).
  6. We voegen een recht op financieel advies toe. Ben je boventallig of overweeg je vrijwillig te vertrekken, dan kan financieel advies erg nuttig voor je zijn. HDI vergoedt de kosten tot een maximum van € 1.000,-.
  7. Erkenning Verworven Competenties: Dit kan je helpen je CV te verbeteren, HDI stelt boventallige medewerkers in staat een EVC-procedure te starten op kosten van HDI.
  8. Sollicitatietraining wordt opengesteld voor alle medewerkers.
  9. Boventalligen krijgen recht op een opleidingsbudget. HDI vergoedt de opleidingskosten die jij maakt om jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren tot een maximum van € 2.000,-.

Lees hier de belangrijkste afspraken voor het sociaal plan. Lees hier het sociaal plan.