De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

GWK Travelex update onderhandelingen

In de vorige update hebben we de stand van zaken uitgelegd over de onderhandelingen. Intussen hebben wij weer een bod gekregen, daarop hebben wij gereageerd middels een tegenbod. 

Cao en sociaal plan

Werkgever heeft naar aanleiding van ons tegenbod het volgende bod gestuurd:

  1. Cao en sociaal plan voor 3 jaar
  2. Loon: 2018 1%, 2019 1,5% en 2020 eveneens 1,5%
  3. Ontslagvergoeding gebaseerd op de zogenaamde transitievergoeding (= TV):
  • 2018: 1,7 x TV
  • 2019: 1,6 x TV
  • 2020: 1,5 x TV (met de aantekening dat dit geboden wordt bij acceptatie van loonbod)

Vakorganisaties hebben dit uitvoerig beoordeeld vanwege het belang dat wij zien voor werknemers om te komen tot een sociaal plan en een cao. Wij zijn blij dat wij ondanks het feit dat werkgever helemaal geen sociaal plan wilde afsluiten, we nu tot dit bod zijn gekomen. Daarop hebben wij een ultieme afweging gemaakt en een besluit genomen. Wij hebben werkgever dan ook laten weten het bod voor het sociaal plan te accepteren.

Loon

Voor wat betreft het loonbod kunnen wij echter niet verder gaan dan ons oorspronkelijke tegenbod van afgelopen juli:
2018     2%
2019     2%

Wij willen dus de 4% in totaal geboden door werkgever over twee jaar verdelen. Dat betekent de loskoppeling qua looptijd van cao en sociaal plan, maar dat is mogelijk. Wij zijn geen tegenstander van een cao voor 3 jaar, maar dan zou daar ook nog eens 2% voor op tafel moeten komen. Dat achten wij gezien het verloop van de gesprekken echter onmogelijk. Gezien de gemiddelde loonontwikkelingen bij afgesloten cao’s (en de aantrekkende inflatie) zitten we hierbij op het gemiddelde, en hebben we een flinke stap gezet ten opzichte van de oorspronkelijke inzet.

Loskoppelen cao en sociaal plan

Wij hebben werkgever tevens laten weten dat wij het sociaal plan en de cao apart ter stemming zullen voorleggen. Alhoewel het begrijpelijk is dat werkgever de kosten in zijn totaal beschouwt, vinden wij dat leden zich daar apart over moeten kunnen uitspreken.

Tenslotte de uitkomsten van de functiewaardering en inschaling: we hebben van een behoorlijke groep leden begrepen dat zij niet kunnen instemmen met de uitkomsten. Daarbij wordt tevens de gelegde relatie naar bijvoorbeeld de retailmarkt als niet acceptabel gezien. Wij zijn als vakbond uiteraard bereid leden bij een eventuele klacht hierover bij te staan. Dit signaal zullen we nogmaals met de werkgever bespreken.

Mocht werkgever niet op dit bod in willen gaan, dan zullen wij leden oproepen voor ledenvergaderingen om het vervolg met elkaar te bepalen, waarbij acties niet uitgesloten zijn.

Tenslotte

Leden hebben meer invloed en kunnen met elkaar indien nodig een vuist maken. Dus als je nog geen lid bent, dan is dit wellicht het moment. De cao is voor iedereen, maar de hoeveelheid leden bepaalt mede de macht die we kunnen uitoefenen.