- De Unie - https://www.unie.nl -

Eindvoorstel cao Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen (GIL)

De onderhandelingen over de cao Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen zijn afgelopen. Werkgevers komen met een eindvoorstel voor loon van 5%. Ook zijn er afspraken gemaakt over pensioen. Leden van de vakbonden stemmen nu en bepalen of het eindvoorstel wordt aangenomen. 

Wil jij weten hoe dit afloopt? Schrijf je nu in voor ons gratis light-lidmaatschap en ontvang alle updates over je cao direct! 

Waar gaat het om:

In december 2021 gingen de lonen in deze sector nog met 2,5% omhoog maar daarna kwam de inflatie pas goed op gang. Er zijn leden die vinden dat de werkgevers de huidige inflatie (7 tot 8%) voor hun rekening moeten nemen. De boodschappen, brandstof- en energierekening zijn immers fors toegenomen en dat moet volgens die leden in het salaris worden gecompenseerd. Hoe logisch dat ook lijkt, het is niet eerlijk maar ook niet realistisch die rekening alleen bij de werkgevers neer te leggen. Ook de politiek heeft hier invloed op.

In de soms moeizaam verlopen onderhandelingen hebben we er wel steeds op gehamerd dat de mensen hard in de portemonnee zijn getroffen. En ook dat het in veel bedrijven best goed gaat.

Uiteindelijk heeft De Unie Op 17 juni 2022 samen met de andere vakorganisaties voor de 3e keer onderhandeld over nieuwe loon- en pensioenafspraken voor de werknemers die vallen onder de mantel-cao Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen. Dit heeft tot een eindvoorstel van werkgevers geleid welke nu aan de leden van de vakorganisaties wordt voorgelegd.

Overigens gaat deze mantel-cao alleen over de loonontwikkeling en het pensioen. Alle andere cao-onderwerpen zijn nog onderwerp van onderhandeling en dat komt later dit jaar (we starten weer in augustus) in nieuw overleg voor specifiek jouw cao GIL aan bod. Nu willen we graag weten hoe jij over de loonontwikkeling denkt omdat de eerstvolgende loonsverhoging dan al in juli kan ingaan.

Onderstaand de inhoud van het eindvoorstel van de werkgevers:

Hoewel niet alles is gecompenseerd lijkt men wel te hebben geluisterd. Tijdens de looptijd van anderhalf jaar gaat het dus om een loonbod van in totaal 5% die bestemd is voor loonsverhoging en werkgeversbijdrage aan de pensioenpremie. Daar komen de éénmalige uitkeringen nog bij.

Bij De Unie hebben leden het laatste woord. Kan jij er mee instemmen of heb je een andere mening? De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Heb je vragen of opmerkingen, laat het de belangenbehartiger, Gerard van der Lit,  dan weten via gerard.van.der.lit@unie.nl. Bellen of een WhatsApp bericht sturen kan ook. 06-5252 2010  jouw onderhandelaar in deze sector.

Wil jij weten hoe dit afloopt? Schrijf je nu in voor ons gratis light-lidmaatschap en ontvang alle updates over je cao direct!