De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Evaluatie sociaal plan ICS

Op 23 april van dit jaar hebben De Unie en de andere vakorganisaties een sociaal plan afgesproken met ICS. Toen spraken we ook af in het najaar het plan te evalueren. Dit is nu gebeurd.

Uit de gesprekken bleek al snel dat twee onderwerpen nader onderzoek behoefden. We hebben uitvoerig overleg gevoerd met de directie van ICS en daarbij ook input vanuit de OR meegenomen. Gelukkig zijn we er gezamenlijk in geslaagd tot overeenstemming te komen over die afspraken. Ook hebben we aandacht besteed aan procesverbeteringen en hebben we getracht sommige zaken duidelijker en begrijpelijker op te schrijven. Het vernieuwde sociaal plan is van toepassing op toekomstige reorganisaties. Klik hier voor het vernieuwde sociaal plan.

Voor nadere uitleg over de aanscherpingen met betrekking tot de herplaatsingstermijnen en de afbouwregeling verwijs ik graag door naar de communicatie op het intranet. Die teksten zijn in overleg met de vakorganisaties opgesteld. Natuurlijk ben ik bereikbaar voor nadere toelichting indien gewenst.

Voor vragen en/of opmerkingen ben ik bereikbaar via e-mail raja.boes@unie.nl of bel 06-52522065. Als er andere zaken spelen hoor ik dat natuurlijk ook graag. Voor nu wens ik de medewerkers veel sterkte de komende periode. Reorganisaties zijn altijd ingrijpende gebeurtenissen en vragen veel incasseringsvermogen.