De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Drankindustrie: Stand van zaken cao Dranken

Allereerst wens ik iedereen een goed nieuw jaar toe! Vanaf dit jaar ben ik de opvolger van collega Gerard van der Lit voor de branche Drankenindustrie en daarmee de cao Dranken. In deze nieuwsbrief de stand van zaken rondom de cao, het pensioen en een gesprek met de werkgevers.

Status cao

Het streven voor dit jaar is een nieuwe cao dranken aangezien de laatste op 1 januari 2018 afliep en er nog geen nieuwe cao is. De status van de cao is dat er zogeheten nawerking van de cao is, zodat de laatste cao qua arbeidsvoorwaarden nog steeds geldt. Er is alleen geen aanpassing op geweest zoals een loonsverhoging en andere zaken die men wellicht wil. Hier is de link naar de laatste en van kracht zijnde cao.

Pensioen

Wat de vakbonden, werkgevers en het pensioenbestuur afgelopen jaar wel hebben bereikt, is het onderbrengen van het pensioen bij het pensioenfonds Detailhandel per 1 januari 2019. Lees meer hierover op de website van het nieuwe pensioenfonds https://pensioendetail.nl/groei-voor-pensioenfonds-detailhandel/.

Gesprek met werkgevers

Een jaar geleden zeiden de werkgevers dat ze wel een loonsverhoging wilden als de vakbonden instemmen met modernisering en flexibilisering. De vakorganisaties hebben toen de reactie gegeven dat er best over modernisering kan worden gesproken, maar dat er eerst een loonsverhoging moet komen. De werkgevers hebben daarna nagedacht over moderniseren en flexibiliseren. In de komende maanden willen de werkgevers hun ideeën presenteren in een gesprek. Willen de werkgevers de lonen verhogen? En hoe zit het met de modernisering en flexibilisering? Als we hier meer over gehoord hebben, bepalen we als vakbonden hoe we hiermee omgaan. We zijn nu nog bezig met het plannen van het gesprek. De Unie-leden informeer ik zo snel mogelijk over wat er uit het gesprek is gekomen. Wordt vervolgd!

Contact

Reageren op deze nieuwsbrief of contact hebben over een collectieve zaak, stuur een e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-52522074. Voor individueel advies neem contact op met mijn collega’s van de afdeling service center via 0345-851963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen graag!