De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Drankindustrie: een update over de cao, studie en pensioen

Belangenbehartiger, Emanuel Geurts, informeert je in dit bericht over het nieuwe cao-boekje Drankindustrie 2022, een studiebijeenkomst en pensioen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

 

Cao Drank

Begin dit jaar heb ik je geïnformeerd over het rondkomen van de nieuwe cao Drankindustrie 2022.  De teksten van de nieuwe cao zijn klaar.  De tekst van het nieuwe cao-boekje is hier te lezen.

Studiebijeenkomst

Dinsdag 31 mei 2022 hebben sociale partners een cao-studiebijeenkomst op locatie bij wijnimporteur en wijnproducent LFE in Maartensdijk. Op de agenda staan twee onderwerpen, namelijk werkingssfeer en functiewaardering. We gaan onderzoeken hoe we de werkingssfeer van de cao kunnen verduidelijken zonder de kaders van de werkingssfeer aan te passen. Daarbij moeten we ook letten op de samenhang met bijvoorbeeld het pensioenreglement die zelf ook een definitie van de werkingssfeer heeft. Best een technisch en juridisch klusje. Het andere onderwerp is het meenemen van de niveaubeschrijvingen van de functiegroepen V en VI van het addendum van GDH. Zodra deze bijeenkomst is geweest, ontvang je weer een ledenbrief van me met meer informatie.

Pensioen

Het Kabinet heeft recent nieuwe pensioenwetgeving bekend gemaakt. De vakcentrale VCP (waar De Unie bij is aangesloten) heeft er een eerste reactie op gegeven. De nieuwe wet vult de eerdere pensioenwet aan met concrete uitwerkingen van de twee pensioencontracten. Het wetsvoorstel wordt later dit jaar behandeld in de 2e en daarna 1e Kamer met de bedoeling om de wet op 1 januari 2023 in te laten gaan. Vakorganisaties, werkgevers en de overheid hebben een website gemaakt om informatie te geven aan werknemer en werkgevers over pensioen. Je kunt alles vinden over het wetgevingsproces, beide pensioencontracten en vragen en antwoorden op https://www.werkenaanonspensioen.nl/.

Ben je benieuwd naar jouw huidige pensioenpremie en franchise voor 2022? Dan kan je meer informatie vinden via de site van het pensioenfonds. Als je vragen hebt over jouw pensioen, dan kan je deze stellen via de helpdesk https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/helpdesk.

Contact

Als je vragen hebt over deze nieuwsbrief en/of je me wilt spreken, dan ben ik te bereiken via 06-52522074 of emanuel.geurts@unie.nl  Heb je een individuele casus of behoefte aan (juridisch) advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nlof telefonisch via 0345-851963.

 

 

Afdrukken