De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao-overleg HumanTotalCare

Op woensdag 17 oktober 2018 is het cao-overleg bij HumanTotalCare gestart. De eerste dag hebben we in goede sfeer overleg gevoerd. De voorstellenbrief van De Unie is besproken. De meeste onderwerpen die door De Unie zijn aangevoerd worden door de werkgever herkent. Dat betekent niet dat we op alle onderwerpen ook positieve onderhandelresultaten gaan behalen. Maar er is in ieder geval een serieus gesprek over mogelijk.

Mantelzorg

Ik verwacht dat we een afspraak kunnen maken over mantelzorg. De werkgever herkent dat medewerkers in toenemende mate mantelzorgverplichtingen hebben. Daarnaast is mantelzorg een onderwerp waarop een arbodienst expertise behoort te hebben.

Werkdruk

We hebben lang gesproken over werkdruk. Dit is een serieus probleem. HumanTotalCare werkt wel aan oplossingen, maar dit zijn oplossingen die pas op een iets langere termijneffect zullen hebben. Voor de medewerkers die nu last hebben van een te hoge werkdruk, moet er eigenlijk snel een oplossing komen. Door De Unie is de urgentie van de problematiek aan de orde gesteld. Het is nu aan de werkgever om met onze adviezen tot een goed beleid te komen.

Pensioen

Pensioen is ook besproken. Aan deze discussie zitten twee kanten. Enerzijds heeft De Unie ingebracht dat door leden vragen zijn gesteld over het overgangsregime. Dit speelt specifiek bij de overgang van de ASR verzekerde regeling van ArboNed. Hierover heeft De Unie een apart gesprek met de werkgever.

Het tweede onderwerp van discussie is de pensioenopbouw in de nieuwe pensioenregeling. De regeling is niet fiscaal maximaal. De medewerkers bouwen niet het volledige bedrag op dat door de overheid wordt toegestaan. Ik wil hieraan toevoegen dat de Nederlandse overheid het bedrag dat de medewerker mag sparen in pensioen, de laatste jaren steeds verder heeft beperkt. Dat een regeling niet fiscaal maximaal is, is dus geen goed nieuws.

De pensioenregeling biedt ruimte om zelf bij te sparen. Hier wordt echter weinig gebruik van gemaakt. We zoeken naar een oplossing hiervoor.

Salaris

Over dit onderwerp zullen we nog verder moeten praten.

Uitnodiging ledenvergadering

Op woensdag 14 november 2018 organiseert De Unie ledenvergaderingen voor de leden werkzaam bij HumanTotalCare. De Unie-leden hebben hierover een uitnodiging ontvangen.

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Of informatie te delen met De Unie?
Neem dan contact op de belangenbehartiger via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-52522091.