De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao-overleg Achmea van start

Op 18 september 2018 hebben we een start gemaakt met het cao-overleg. Alle betrokken partijen hebben uitgelegd wat zij willen bereiken met deze cao-onderhandelingen.

De voorstellenbrief van De Unie heb je al ontvangen. Jouw werkgever heeft ook voorstellen gedaan voor de cao. Deze voorstellen zijn inmiddels gepubliceerd op Achmeanet.

Belangrijke verschillen

Als je de voorstellenbrieven van De Unie en Achmea naast elkaar legt, dan vallen een aantal verschillen op. De onderhandelingen hierover kunnen scherp worden.

  • Salaris
    De Unie heeft voorgesteld de salarissen met 3,5% te verhogen. Achmea heeft nog geen concreet voorstel gedaan. Er wordt verwezen naar het nog maar beperkte herstel van het bedrijf. En jouw werkgever geeft aan dat wij geen hoge verwachtingen moeten hebben van een collectieve salarisverhoging.
  • Pensioen
    De Unie heeft voorgesteld de huidige pensioenregeling te continueren. Wel kunnen we praten over de uitvoeringsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst, de uitspraken met de pensioenuitvoerder SPA, loopt af op 31 december 2018. Wij willen praten over beperking van de premie, op een zodanige manier dat de medewerkers hier geen nadeel van ondervinden. Dit is overigens niet nieuw. De afgelopen 5 jaar heeft De Unie regelmatig, in samenwerking met Achmea en met SPA kostenbezuinigingen doorgevoerd die geen nadelige effecten hadden voor de medewerkers.

Jouw werkgever wil nu een beschikbare premieregeling overeenkomen. Dit is een hele grote verandering ten opzichte van de pensioenregeling die jij kent. De Unie is hier geen voorstander van.

Overeenkomsten

Achmea wil het beoordelingssysteem vervangen door performance development.
De Unie heeft vraagpunten bij de implementatie van het performance development, ook omdat wij bij andere bedrijven de nadelen zien van een te snelle implementatie. Achmea geeft aan een zorgvuldige implementatie belangrijk te vinden. Ik hoop dat we elkaar op dit onderwerp kunnen vinden.
Dit geldt ook voor de vaste periodieken. Zowel De Unie als Achmea zijn van mening dat afschaffing van de beoordeling als gevolg heeft dat we teruggaan naar vaste periodieken voor de medewerkers die hun maximumsalaris nog niet hebben bereikt. We hebben nog wel verschil van inzicht in de grootte van de periodieken.

Arbeidsmarkttoeslag

Jouw werkgever wil graag de berekening van de arbeidsmarkttoeslag in de cao regelen. Dit gaat in eerste instantie om de arbeidsmarkttoeslagen die aan actuarissen wordt betaald. De Unie heeft zich hier nog niet op voorbereid. Ben jij actuaris? Neem dan contact met mij op, want ik wil graag informatie over deze toeslag.

Volgende onderhandelingen

Op 11 oktober 2018 hebben we twee onderwerpen op de agenda staan. We praten verder over pensioen en we gaan dieper in op performance development en de gevolgen van de afschaffing van de beoordeling.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Je kunt contact met opnemen met Inge de Vries via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-52522091.