- De Unie - https://www.unie.nl -

Cao onderwerpen Holland Casino

Zoals vrijdag jongstleden al bericht zijn de onderhandelingen met Holland Casino gestart. Afgelopen vrijdag hebben we het overlegtraject verkend en vervolgdata vastgesteld. Op 24 november aanstaande vindt het eerste inhoudelijke gesprek plaats. We hebben met de kaderleden de onderwerpen vastgesteld die voor De Unie belangrijk zijn om te bespreken.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Cao-looptijd

De zeer onduidelijke situatie met betrekking tot de ontwikkeling van het coronavirus heeft zoals we allemaal merken enorme invloed op de economie. Holland Casino merkt dat helaas maar al te goed. Omdat we niet kunnen inschatten wat de gevolgen op termijn zullen zijn kiezen we voor een cao met een korte looptijd namelijk 1 jaar.

Onderwerpen

Onderstaande onderwerpen gaan we bespreken met Holland Casino. We kiezen er bewust voor om geen waslijst van wensen op tafel te leggen zodat we onze focus kunnen leggen op de echt belangrijke punten.

Herstructurering / sociaal plan

We hebben aanvullende informatie opgevraagd om over enkele zaken een beter inzicht te krijgen. Voor ons is vooral het sociaal plan van belang. Met name ons uitgangspunt voor een vrijwillige vertrekregeling staat bovenaan de lijst. Omdat we hiermee zoveel mogelijk gedwongen ontslagen willen voorkomen. Dit zou wat ons betreft ook de inzet van Holland Casino moeten zijn.

Vragen of opmerkingen?

Je onderhandelingsdelegatie gaat met deze onderwerpen op pad. We vertrouwen erop dat je je hierin kan vinden maar natuurlijk zijn opmerkingen altijd welkom via han.terhalle@unie.nl.