De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao onderwerpen Holland Casino

Zoals vrijdag jongstleden al bericht zijn de onderhandelingen met Holland Casino gestart. Afgelopen vrijdag hebben we het overlegtraject verkend en vervolgdata vastgesteld. Op 24 november aanstaande vindt het eerste inhoudelijke gesprek plaats. We hebben met de kaderleden de onderwerpen vastgesteld die voor De Unie belangrijk zijn om te bespreken.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Cao-looptijd

De zeer onduidelijke situatie met betrekking tot de ontwikkeling van het coronavirus heeft zoals we allemaal merken enorme invloed op de economie. Holland Casino merkt dat helaas maar al te goed. Omdat we niet kunnen inschatten wat de gevolgen op termijn zullen zijn kiezen we voor een cao met een korte looptijd namelijk 1 jaar.

Onderwerpen

Onderstaande onderwerpen gaan we bespreken met Holland Casino. We kiezen er bewust voor om geen waslijst van wensen op tafel te leggen zodat we onze focus kunnen leggen op de echt belangrijke punten.

  • Zwaarte van sommige roosters en/of diensten met name in de nachtelijke uren.
  • Tronc-fooi; collega’s die daarvoor in aanmerking komen merken dat de ‘opbrengst’ nul is. De Unie vindt het niet terecht dat alleen deze groep nu opdraait voor de financiële gevolgen van corona.
  • Roosterhandboek; we willen dat de communicatie en afstemming bij (rooster)wijzigingen verbetert.
  • Duurzame inzetbaarheid; nog eens goed onder de loep nemen en eventueel toevoegen van een 3e leeftijdsgroep. Bij mantelzorg en thuiswerk nagaan of de bestaande faciliteiten toereikend zijn of niet.
  • Pensioenen; het opbouwpercentage van je pensioen staat onder druk en dat is zorgwekkend naar de toekomst. Daarbij speelt ook de pensioenpremie een rol.
  • Salaris; we begrijpen dat de financiële mogelijkheden beperkter zijn dan in de voorgaande jaren. Toch vindt De Unie dat er een salarisverhoging moet komen van tenminste het inflatiepercentage. Want we moeten niet alleen goed zorgen voor de collega’s die Holland Casino moeten verlaten, we moeten ook oog hebben voor de blijvers.

Herstructurering / sociaal plan

We hebben aanvullende informatie opgevraagd om over enkele zaken een beter inzicht te krijgen. Voor ons is vooral het sociaal plan van belang. Met name ons uitgangspunt voor een vrijwillige vertrekregeling staat bovenaan de lijst. Omdat we hiermee zoveel mogelijk gedwongen ontslagen willen voorkomen. Dit zou wat ons betreft ook de inzet van Holland Casino moeten zijn.

Vragen of opmerkingen?

Je onderhandelingsdelegatie gaat met deze onderwerpen op pad. We vertrouwen erop dat je je hierin kan vinden maar natuurlijk zijn opmerkingen altijd welkom via han.terhalle@unie.nl.

 

Afdrukken