De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao Motorvoertuigen en Tweewielers muurvast

In de afgelopen periode hebben vakbonden en de BOVAG verschillende keren gesproken over een nieuwe cao Motorvoertuigen en Tweewielers. Tijdens de onderhandelingen werd al snel duidelijk dat de BOVAG een aantal verslechteringen wil doorvoeren in de cao. De zaterdag moet voor de monteurs een gewone werkdag worden. Monteurs moeten dan verplicht kunnen worden ingeroosterd en de huidige toeslag van 33% moet komen te vervallen.

De afgelopen periode hebben we geprobeerd met verschillende gesprekken om toch een oplossing te vinden en te komen tot een nieuwe cao. Even leek er zicht op een mogelijke uitkomst maar helaas wordt er door de BOVAG toch vastgehouden aan het aanpassen van de afspraken over de zaterdag. Het onderhandelen is gestopt.

Hoe nu verder?

Graag gaan wij met de Unie-leden in gesprek over de vervolgstappen die we gaan zetten. Op de ledenbijeenkomsten wordt een toelichting gegeven over het proces tot nu toe en de stappen voor de komende periode. Daarnaast zal er stemming plaatsvinden over een eventueel te starten campagne.

Waar en wanneer?

  • 21 november 2018        20.00 uur          Unieplaza         Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg
  • 21 november 2018        20.00 uur          De Ruimte        Heuvelstraat 52Bis, 4813 GB Breda
  • 27 november 2018        20.00 uur          ’T Brandpunt     Biezenlaan 29, 5708 ZD Helmond

Reiskosten

De eventuele reiskosten die gemaakt zijn om naar de vergadering te komen, kunngen gedeclareerd worden. De declaratieformulieren zijn op de locatie aanwezig zijn.

Gaan we staken?

Of er gestaakt wordt, is nog niet bekend. Andere bonden zijn al wel begonnen met actievoeren. Het kan dus zijn dat er al stakingen of andere acties worden georganiseerd. De Unie zal daar vooralsnog niet aan meedoen.

Vragen?

Zijn er op dit moment al vragen over de cao, stuur dan e-mail naar albert.meeuwissen@unie.nl.