De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao-akkoord HumanTotalCare

De Unie heeft bij HumanTotalCare een onderhandelingsakkoord bereikt voor een nieuwe cao. Dit akkoord is hier te lezen. Een cao-akkoord is pas definitief als de leden van de vakorganisaties er mee ingestemd hebben.  Een mening is dus belangrijk.

Ledenvergadering

De vorige cao van HumanTotalCare is door De Unie niet getekend omdat de leden op de ledenvergadering besloten niet akkoord te gaan. Kom daarom naar de ledenvergadering op dinsdag 11 december 2018.

Ik organiseer de ledenvergadering op twee tijdstippen om zo veel mogelijk leden de kans te geven mee te praten.

Iedereen is van harte welkom op dinsdag 11 december 2018:

Om 16.00 uur

Of

Om 19.00 uur

De vergadering wordt gehouden op ons kantoor in Culemborg aan de Multatulilaan 12.

Opgeven kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl. Geef dan even door op welk tijdstip. Introducees zijn van harte welkom. Geef de naam van de introducé ook door.

Stemmen

Stemmen kan op de ledenvergadering van 11 december 2018. De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Of een mening geven? Neem contact met mij op door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl of bel mij op 06-52522091.