De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

AZL: Concept-voorstellenbrief cao

De onderhandelingen over een nieuwe cao gaan binnenkort van start. De Unie vraagt vooraf een mandaat van de leden om te onderhandelen, dit mandaat leggen wij vast in de voorstellenbrief.

Dit bericht gaat over de voorstellenbrief van De Unie.

 

Totstandkoming voorstellenbrief De Unie

Deze concept-voorstellenbrief is tot stand gekomen in overleg met de kaderleden van De Unie. We baseren ons op het arbeidsvoorwaardenbeleid van De Unie. Ons arbeidsvoorwaardenbeleid is vast gelegd in de perspectiefnota. Deze kun je hier nalezen.

Mening

De Unie vindt het belangrijk dat onze voorstellenbrief overeenkomt met de wensen van de leden. De Unie ontvangt daarom graag de reacties en eventuele toevoegingen voor de concept-voorstellenbrief.  De leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Contact

zijn er vragen of opmerkingen, neem dan  contact met mij op via  ben bereikbaar via inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

 

 

Afdrukken