De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

ABAB wijst openingspoging van De Unie af

Geen cao meer. In ieder geval voor 2019.

Zoals de Unie-leden weten heb ik een brief naar de werkgever gestuurd, nadat de leden van De Unie het eindbod over de cao 2019 van ABAB hebben afgewezen.

Daarin heb ik ABAB verzocht aan te geven of zij over drie punten uit onze voorstellen ons alsnog tegemoet wilden komen, zodat het overleg over de cao heropend kon worden.

Helaas heeft jouw werkgever hierop negatief gereageerd. Citaat: Gezien onze gesprekken en de motivering vanuit ABAB waarom niet in gegaan kan worden op de geformuleerde voorstellen vanuit De Unie, moge het duidelijk zijn dat ons standpunt nu ook niet anders kan zijn.

Ter aanvulling hierop: Deze voorstellen waren voorstellen van sociaal maatschappelijke aard, met forse raakvlakken met een gezond duurzame inzetbaarheid beleid. Een beleid waar haast per definitie de kosten voor de baten uit gaan. Kosten die, naar mijn stellige overtuiging, in de praktijk veel minder negatief voor ABAB zouden uitpakken, dan wat ABAB zelf gelooft, of wil doen geloven.

Daarnaast blijft ABAB nog steeds vasthouden aan het SRA-advies: 1,75% loonsverhoging voor 2019. Dit is absurd laag en voor ons onacceptabel in combinatie met de rest van het pakket dat ABAB biedt. Namelijk haast niets zoals reeds uitgelegd. Daar waar De Unie fors bewogen heeft en zelfs ingestemd had in een studie naar een modern loonsysteem (een vurige wens van ABAB) die oorspronkelijk al in 2019 wilde overgaan tot een systeem waarbij er geen sprake zou zijn van collectieve loonsverhoging.

De Unie is van oudsher een gematigde vakbond, die alle belangen zorgvuldig afweegt en oplossingen zoekt in het dialoog en niet in het conflictmodel. Dialoog moet echter wel leiden tot een proces van geven en nemen, waarbij uiteindelijk beide partijen zich in kunnen vinden.

Daarvan is hier nauwelijks sprake. Met betrekking tot de belangrijkste items (loon, beloningssystematiek en duurzame inzetbaarheid onderwerpen) is het voor ABAB vooral nemen, maar niet geven.

Gelet op de inhoud van het bod, gelet op de stem van een meerderheid van de leden en gelet op de weigering van ABAB om met concrete gebaren tot een heropening van het cao-proces te komen, kan ik geen andere conclusie trekken dan dat er geen sprake zal zijn van een cao ABAB, in ieder geval voor 2019 en mogelijk definitief.

Het is helaas niets anders.

Ik wil in ieder geval Jan Repkes hartelijk bedanken voor zijn constructief inzet tijdens de onderhandelingen, alle leden die tijdens het proces contact met mij hebben opgezocht en, meer in het algemeen, alle leden van De Unie werkzaam bij ABAB.

Ik heb echt geprobeerd de Unie-leden een stem te geven, maar die wordt door de werkgever niet gehoord.