De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Aanvulling op bericht van 6 december over het onderwerp pensioen.

In aanvulling op mijn bericht van 6 december 2018 nog de volgende aanvulling op het onderwerp pensioen.

In het stukje over pensioen wordt geconcludeerd dat het voornaamste verschil zit in de eigen bijdragen dat er zowel bruto als netto sprake is van een inkomensdaling van € 40,- tot € 75,- per maand voor de meeste mensen. Dit is echter niet het volledige verhaal.

In de nieuwsbrief van medio november – die misschien niet door iedereen ontvangen is – had ik al aangegeven dat deze inkomensachteruitgang voor Yarden de reden is geweest om alle medewerkers die het betreft, een compensatie aan te bieden van het bruto werknemersdeel van de pensioenpremie, waardoor de inkomensachteruitgang wordt opgeheven.

Vanwege de zorgvuldigheid en de volledigheid was het van belang jou hier nog even op te wijzen voor zover het tot misverstanden zou hebben geleid.

Wijs vooral ook je collega die nog niet bij De Unie is aangesloten op de voordelen van een lidmaatschap. Aanmelden kan eenvoudig via www.unie.nl/word-lid. De Unie praat immers niet alleen mee bij de Gooische Uitvaartverzorging, maar ook over de cao die op jou van toepassing is.

Vragen?

Zijn er vragen dan kun je contact opnemen met  John Kapteijn via john.kapteijn@unie.nl of bel 06-52522067.