De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Aankondiging collectief ontslag Zorg en Zekerheid

Onlangs heeft De Unie een brief van Zorg en Zekerheid ontvangen waarin het collectief ontslag van 35 medewerkers wordt aangekondigd.

De aankondiging is niet onverwacht. Eerder dit jaar heeft De Unie een sociaal plan afgesloten omdat een reorganisatie werd aangekondigd. De omvang van het aantal ontslagen valt echter tegen.

Bij de onderhandelingen is gesproken over de inspanningen om medewerkers te herplaatsen en stimulering van vrijwillig vertrek. Wij hadden gehoopt dat dit het aantal gedwongen verder zou beperken.

Ben jij een van de betrokken 35 medewerkers? Doe een beroep op De Unie om te controleren of jij terecht op de ontslaglijst bent gezet. Soms worden de afspiegelingsregels van het UWV niet goed uitgevoerd. Je kunt ook een beroep doen op De Unie als je wilt laten controleren of de beëindigingsvergoeding en de eindafrekening correct is en/of de vaststellingsovereenkomst juridisch correct is. Neem hierover contact op met ons Service Center via e-mail sc@unie.nl of bel 0345-851963.

In het sociaal plan zijn afspraken gemaakt over outplacement of andere hulp bij het vinden van een andere baan. Zijn er vragen hierover, neem dan contact met ons op. De Unie kan verwijzen naar een goed outplacementbureau.

Uiteraard hopen wij dat alle betrokken medewerkers snel een nieuwe baan vinden.