Zoeken
Je bent hier: Nieuws & Opinie > Actueel nieuws
 
Actueel Nieuws
Per 1 januari 2018 is er een nieuwe cao nodig voor ABN AMRO omdat de huidige dan afloopt. Om tot een nieuwe cao te komen, zijn we op 27 september 2017 gestart met de toelichting op de inzetbrieven. Toen kregen we nog te horen dat ABN AMRO geen collectieve loonsverhoging te bieden heeft. Inmiddels heeft ABN AMRO dit standpunt verlaten en is er wel ruimte voor een loonsverhoging. Wat de bank daar onder verstaat, komt op een later moment aan bod als het onderwerp terugkomt op de agenda. De Unie is in ieder geval van mening dat nu het weer goed gaat in de financiële sector, er ook weer sprake moet zijn van loonsverhoging. Dat spreken we immers ook af bij de concurrerende banken. Als de bank talent wil behouden en willen aantrekken, zal de bank ook in de beloningssfeer een duit in het zakje moeten doen.

Volgende ronde

Op donderdag 5 oktober 2017 stonden de thema’s performance management en persoonlijke ontwikkeling op de agenda. De bank wil een nieuw PM-systeem invoeren en had daarvoor een voorstel voorbereid. Daarnaast was er tijd ingeruimd voor een verkenning op het thema persoonlijke ontwikkeling. Ook hebben we aan het begin van de dag nog gesproken over de communicatie van de bank en de feedback die De Unie en de andere bonden hadden gekregen.

PM

In het PM-systeem dat de bank voorstelt ligt het accent meer op het mogelijk maken van jouw functioneren in de toekomst dan op verslaglegging van het verleden. Aangezien de bank meer in teams en agile gaat werken, wordt de feedback van jouw collega’s belangrijker en komt jouw leidinggevende wat meer op afstand te staan. Jij gaat jouw collega’s ook van feedback voorzien over hun bijdrage, jouw leidinggevende doet dat trouwens ook. Dit heet 360 graden beoordelen. Doelen worden gesteld op persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit en gedrag. Daarop word jij niet met een cijfer maar kwalitatief beoordeeld. Heb je nog ruimte in jouw loonschaal, dan kan je daar in doorgroeien. De bank vindt het ook belangrijk om tussentijds mensen te blijven waarderen of te complimenteren. Een waardering kan (volgens de bank) ook de mogelijkheid zijn om een bijzondere opleiding te volgen, het bezoeken van een congres, iemand even in het zonnetje zetten, maar ook een promotie.

 

Wat vinden wij?

Over PM en de daar aan gekoppelde zaken heeft De Unie een aantal punten genoemd in de inzetbrief. De onderstaande punten lijken goed aan te sluiten op de voorgestelde systematiek van de bank. 

  • De huidige beoordelingssystematiek wordt aangepast naar een combinatie van individuele en teambeoordeling en meer door het jaar heen.
  • De prestatiepremie wordt bij vertrek gedurende het jaar naar rato van het gewerkte deel uitbetaald op grond van de laatste beoordeling.
  • Waarderen is meer dan belonen. Waarderende instrumenten zoals de pluim en een teamuitje worden toegepast naast de reguliere beloning.

In het vervolggesprek over PM breng ik deze punten dan ook in de onderhandeling. 

Persoonlijke ontwikkeling

Cao-partijen zoeken samen naar de mogelijkheden om persoonlijke ontwikkeling nauwer aan te laten sluiten op de dagelijkse gang van zaken binnen de bank. De bank heeft nogmaals bevestigd, dat opleidingsbudgetten er gewoon zijn en gebruikt mogen worden. Hoe kunnen we bestaande instrumenten en budgetten beter benutten? Wat helpt nu echt? Kan een leerrekening ingezet worden voor alle processen? De bank wil daarbij onderzoeken of alles rondom persoonlijke ontwikkeling in één proces en budget geregeld kan worden. De medewerker zou dan zelf verantwoordelijk worden voor al zijn/haar verplichte en gewenste opleidingen en trainingen.

Wat vinden wij?

De Unie heeft een duidelijk beeld neergezet in haar inzetbrief over persoonlijke ontwikkeling. Hieronder vind je de inzet op persoonlijke ontwikkeling; 

  • Iedere medewerker ontwikkelt samen met de leidinggevende en/of ontwikkeladviseur een ontwikkelplan voor het eigen werk (A), ander werk binnen ABN AMRO (B) of buiten ABN AMRO (C). ABN AMRO geeft iedere medewerker inzicht in de eigen arbeidsmarktwaarde, de interne en externe arbeidsmarkt en financiële toekomst. ABN AMRO stimuleert het ontwikkelplan door extra middelen (tijd en geld) beschikbaar te stellen als het ontwikkelplan er is én wordt gebruikt.
  • Iedere medewerker kan zonder toestemming van de leidinggevende een fiscaal gefaciliteerd persoonlijk ontwikkelbudget van € 1000,- per jaar besteden aan niet-functiegebonden opleiding & training. Dit budget hoeft niet op jaarbasis te worden benut maar kan worden opgespaard. Bij einde dienstverband wordt het saldo meegenomen naar de nieuwe werkgever indien deze dit faciliteert, zo niet dan wordt het saldo via de salarisstrook als loon uitgekeerd onder inhouding van loonbelasting en sociale premies.
  • Beleid rondom de verhouding vast-flex waardoor er meer duidelijkheid en begrip komt over de inzet van flexkrachten en vaste medewerkers. Het kunnen kiezen om meer flexibel te werken.
  • ABN AMRO stimuleert medewerkers actief om gebruik te maken van duurzame inzetbaarheidstrajecten van de vakbondsorganisaties.

In ieder geval heeft het thema persoonlijke ontwikkeling de warme belangstelling van alle cao-partijen en wordt het thema de volgende keer verder met elkaar besproken.

Proces

Het volgende overleg staat gepland op maandag 23 oktober 2017. Op de agenda staat dan pensioen, het vervolg op PM en persoonlijke ontwikkeling. Uiteraard krijg je direct na het overleg weer informatie over de stand van zaken.

Betrokkenheid

Jij bent lid. Jij weet dus waar het over gaat en je bent goed geïnformeerd. Dit is bij uitstek het moment om jouw invloed uit te oefenen op de uitkomst van onze onderhandelingen. Door dit bericht te delen met je collega’s kunnen we uiteindelijk meer bereiken. Geef je collega’s die nog geen lid zijn ook die kans door hen lid te maken!

Reactie

Aan jou de vraag hoe je over deze start van de onderhandelingen denkt. Ik zie jouw reactie met belangstelling tegemoet. Stuur deze per email naar mij via emanuel.geurts@unie.nl of bel me via 06-52522074.Informatie


Onderwerp: Tweede ronde onderhandelingen nieuwe cao ABN AMRO
Bedrijf: ABN-AMRO
Sectoren: Finance

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst; plaats er een.

Wil je reageren op nieuwsberichten? Log dan eerst in.
Nog geen account? Registreer je dan hier..

Bol.com actie

Ieder nieuw lid levert jou korting op bij Bol.com!

Unie word lid

Ben je zelf lid van De Unie en maak je een collega, familielid of vriend(in) ook lid? Dan ontvang je een kortingsbon van Bol.com ter waarde van € 12,50.

Het nieuwe lid dient zichzelf aan te melden. Nadat het nieuwe lid jouw gegevens heeft ingevuld ontvang je automatisch bericht.