Zoeken
Je bent hier: Nieuws & Opinie > Actueel nieuws
 
Actueel Nieuws
Het cao-overleg begint op woensdag 20 september 2017. De werkgevers hebben inmiddels hun voorstellen op papier gezet. In dit bericht kun je lezen wat de werkgevers voorstellen. En je kunt lezen wat de mening van De Unie is. Ik hoor graag wat jouw mening is over de voorstellen die ook namens jouw werkgever zijn ingediend.

Hoofdlijnen van werkgeversvoorstellen


  • Looptijd 2 jaar;
  • Beperkte loonsverhoging;
  • Sociale agenda verlengen;
  • Pensioen in de vorm van een beschikbare premieregeling mogelijk maken;
  • De cao in beter leesbare taal schrijven.

Looptijd

De werkgevers stellen voor om een cao overeen te komen met een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. De Unie wil de looptijd laten afhangen van de salarisverhoging die we overeen kunnen komen. Twee jaar zou bespreekbaar kunnen zijn als de salarisverhoging over 2019 aantrekkelijk genoeg is.

Loonsverhoging

De werkgevers geven aan dat ze het salaris in de sector te hoog vinden ten opzichte van andere sectoren. En ze willen de loonontwikkeling in de sector lager vaststellen dan andere sectoren om het verschil kleiner te maken.
Mening van De Unie: de werkgevers geven niet aan met welke sectoren ze willen vergelijken. Er zijn beslist sectoren te vinden die slechter betalen dan de verzekeringsbedrijven. En er zijn ook sectoren waar de salarissen hoger liggen. Verder wordt er door de werkgevers alleen naar salaris gekeken. Als je arbeidsvoorwaarden wil vergelijken, dan moet je alle arbeidsvoorwaarden meenemen.

Sociale agenda

Cao-partijen hebben eerder een sociale agenda opgesteld met een looptijd van 2014 - 2018. De sociale agenda biedt een route om de uitdagingen waar de sector voor staat te bespreken en om een evenwichtige afweging te kunnen maken.
De werkgevers stellen voor de sociale agenda te actualiseren en te verlengen. De Unie wil, als we opnieuw gaan praten over de sociale agenda de uitvoering van de huidige agenda te bespreken. De sociale agenda gaat uit van een ruil tussen arbeidsvoorwaarden enerzijds en kansen om een andere baan te vinden, anderzijds. In de afgelopen jaren hebben de werkgevers graag willen praten over beperking van de arbeidsvoorwaarden, maar afspraken over duurzame inzetbaarheid komen maar moeizaam tot stand.

Pensioen

In de cao hebben we de minimum-pensioenregeling opgenomen. Het is een minimum-regeling omdat de werkgever met de ondernemingsraad een betere pensioenregeling kan afspreken. Werkgever en ondernemingsraad maken ook afspraken over de manier waarop de regeling wordt uitgevoerd. Dit kan door aan te sluiten bij een pensioenfonds of door een uitkeringsovereenkomst af te sluiten bij een verzekeraar. We hebben ook mogelijk gemaakt dat de pensioenregeling in de vorm van een CDC-regeling wordt overeengekomen. Er zijn dus veel variaties mogelijk. De minimum-pensioenregeling is zo opgeschreven dat de kosten vergelijkbaar zijn welke vorm van uitvoering je kiest. We willen niet dat een uitvoeringsvorm aanmerkelijk goedkoper is. Want werkgevers die hiervoor kiezen zouden dan een voordeel op hun concurrenten hebben.
De werkgevers stellen voor om naast de opties die al in de cao staan, ook pensioenopbouw via een beschikbare premieregeling mogelijk te maken.
In de zomermaanden is uitgebreid gestudeerd op de pensioenregeling. De Unie vindt dat er een open gesprek moet zijn over de verschillende oplossingsrichtingen die in de pensioenstudie zijn uitgewerkt.

Leesbare cao

De Unie onderkent dat de cao voor de meeste medewerkers niet een makkelijk leesbaar document is. Uiteraard is De Unie het eens met de werkgever. Werknemers moeten zelf in staat zijn hun rechten en verplichtingen te lezen in de cao. Ook wij hebben een voorkeur voor een goed geformuleerde, goed leesbare cao. De Unie steunt de werkgevers in dit streven. De Unie vindt dat dit door de werkgevers moet worden betaald. De kosten van het herschrijven van de cao hoort niet uit de loonruimte te worden betaald.

De overige voorstellen van de werkgever zijn een herhaling van de cao-onderhandelingen voor 2017.

Voorstellenbrief De Unie

De Unie heeft op basis van de input van de leden een voorstellenbrief geschreven. 

Vragen

Voor vragen kun je een e-mail sturen naar Inge de Vries


Informatie


Onderwerp: Start cao-overleg verzekeringsbedrijven
Sectoren: Finance
Branche: Verzekeringsbedrijven
Geplaatst in: Actueel Nieuws

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst; plaats er een.

Wil je reageren op nieuwsberichten? Log dan eerst in.
Nog geen account? Registreer je dan hier..

Bol.com actie

Ieder nieuw lid levert jou korting op bij Bol.com!

Unie word lid

Ben je zelf lid van De Unie en maak je een collega, familielid of vriend(in) ook lid? Dan ontvang je een kortingsbon van Bol.com ter waarde van € 12,50.

Het nieuwe lid dient zichzelf aan te melden. Nadat het nieuwe lid jouw gegevens heeft ingevuld ontvang je automatisch bericht.