Zoeken
Je bent hier: Nieuws & Opinie > Actueel nieuws
 
Actueel Nieuws
Het reorganisatiekader sociaal plan Delta Lloyd en NN-group in augustus 2017 afgewezen
Het Reorganisatiekader sociaal plan NN Group en sociaal plan Delta Lloyd is in augustus 2017 door een meerderheid van de leden afkomstig van Delta Lloyd afgewezen. De meerderheid van de leden van NN Group heeft wel ingestemd.

 

Nieuwe afspraken

We hebben op vier gebieden nieuwe afspraken gemaakt.
 1. Passende functie.
  In het sociaal plan Delta Lloyd staat dat een gewijzigde functie als passend wordt gezien als je deze in 12 maanden kunt leren. In het sociaal plan NN Group is dit 2 maanden. Dit verschil moet worden opgelost om medewerkers gelijke kansen te geven bij een reorganisatie. Anders kunnen NN-medewerkers in het nadeel zijn. We hebben nu afgesproken dat voor beide groepen een termijn van 8 maanden geldt. Dit is een verbetering ten opzichte van het vorige akkoord waarin nog 6 maanden stond. 
 2. Afbouw salaris Delta Lloyd
  In de cao van Delta Lloyd zijn afspraken gemaakt over verlaging van je salaris in geval van demotie. NN Group heeft toegezegd dat tot 1 januari 2019 geen uitvoering wordt gegeven aan de afbouwregeling bij plaatsing op een lagere functieschaal. Dit betekent overigens niet dat je salaris na 1 januari 2019 wel zal worden afgebouwd. Daar zijn geen afspraken over gemaakt.
 3. We hebben een lange discussie gehad over de procedure van de laatste check, voordat je echt boventallig wordt. Indien er dan nog functies zijn die passend zijn binnen het reorganisatiegebied en er meerdere medewerkers voor in aanmerking komen, dan zal dit gebeuren op basis van een belangstellingsregistratie. De Unie heeft hierin bereikt dat je op dat moment niet gedwongen wordt om te solliciteren. 
  Als er op dat moment geen functies meer zijn, dan wordt je boventallig. Een passende functie     die je wordt aangeboden, als je daarna echt boventallig bent, kun je uiteraard niet weigeren.
 4. LET OP: de vierde afspraak is dat het reiscriterium van 3.5.5 hetzelfde blijft als het sociaal plan van Delta Lloyd. Dit is op het laatste moment aangepast en nog niet in de teksten van het Reorganisatiekader aangepast. Dit betekend dat de afspraak uit het huidige sociaal plan Delta Lloyd blijft gehandhaafd. Het gaat om het meetpunt: de reisduur enkele reis (90 minuten OV9292) van huisadres naar werkadres met aankomsttijd op standplaats zo dicht mogelijk bij 08.30 uur.

Het nieuwe onderhandelaarsakkoord kun je hier lezen.
Maar let op dat het reisduur criterium van 3.5.5 anders gelezen moet worden. Hierboven in punt 4 is de juiste afspraak omschreven. Ook over deze afspraak zijn we tevreden. 

Waarom een Reorganisatiekader?

Het Reorganisatiekader vervangt alleen de onderdelen uit het SP (Delta Lloyd) en het SKR (NN-Group) die in dit gemeenschappelijk Reorganisatiekader geregeld zijn.
Alle overige bepalingen in het sociaal plan, het Sociaal Kader Reorganisatie en de beide cao’s blijven ongewijzigd. Doel van het Reorganisatiekader is medewerkers uit beide bedrijven een eerlijke kans op plaatsing te geven.

Welke afspraken waren al gemaakt?

A. Het Reorganisatiekader harmoniseert enkele definities:

 • Gelijkblijvende functie
 • Nieuwe functie
 • Vervallen functie
 • Gewijzigde functie
 • Passende functie
 • Uitwisselbare functie
 • Reorganisatiegebied

B. Samenloop-afspraak
De kansen op plaatsing kunnen erg oneerlijk uitvallen als in de reorganisatie blijkt dat de nieuwe of gewijzigde functies voor de groep medewerkers van NN passend zijn en voor dezelfde functionarissen van Delta Lloyd gewijzigd. (Andersom kan overigens ook voorkomen.) Daarom is een samenloop-afspraak gemaakt. De groep medewerkers voor wie de functie gewijzigd is, maar die op grond van persoonlijke kwalificaties binnen 8 maanden in staat zijn de functie uit te voeren, worden aangemerkt als passend.

C. We richten een paritaire ontslagcommissie in, en er is een nieuwe beroepsprocedure geschreven.

Jouw mening is van belang

Leden van De Unie hebben bericht gehad om te kunnen stemmen.

Voor jou is een verbetering gerealiseerd op de onderdelen waar een meerderheid van de leden niet tevreden mee waren. Wij zijn tevreden met de verbeteringen die we hebben kunnen aanbrengen in het Reorganisatiekader en leggen dit resultaat positief aan je voor.

Wat gebeurt er met het functiehuis?

NN Group moet twee belangrijke onderwerpen harmoniseren voordat ze Delta Lloyd in NN Group kunnen integreren. Er is een Reorganisatiekader nodig en er moet een overkoepelend functiehuis komen. Het nieuwe functiehuis is bijna gereed. De planning is dat je op 25 september 2017 bericht krijgt over je nieuwe functienaam. De Unie informeert je nog over deze procedure.

Vragen aan De Unie

Uiteraard kun je je vragen ook per e-mail of telefonisch aan ons stellen. Neem hiervoor contact op met Inge de Vries of Harma Pethke


Informatie


Bedrijf: Delta Lloyd
Sectoren: Finance
Geplaatst in: Actueel Nieuws

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst; plaats er een.

Wil je reageren op nieuwsberichten? Log dan eerst in.
Nog geen account? Registreer je dan hier..

Bol.com actie

Ieder nieuw lid levert jou korting op bij Bol.com!

Unie word lid

Ben je zelf lid van De Unie en maak je een collega, familielid of vriend(in) ook lid? Dan ontvang je een kortingsbon van Bol.com ter waarde van € 12,50.

Het nieuwe lid dient zichzelf aan te melden. Nadat het nieuwe lid jouw gegevens heeft ingevuld ontvang je automatisch bericht.