Zoeken
Je bent hier: Nieuws & Opinie > Actueel nieuws
 
Actueel Nieuws
Cao onderhandelingen PGGM begonnen


Op 5 september 2017 zijn de cao-onderhandelingen voor PGGM begonnen. In dit bericht vertel ik je in het kort welke voorstellen ik aan PGGM heb gedaan.

Ledenvergadering

Donderdag 13 juli 2017 heb ik tijdens een ledenvergadering voor alle PGGM Unie-leden input gekregen voor het cao-onderhandelingstraject. Het was een waardevolle bijeenkomst en ik heb alle besproken punten ter harte genomen en in een cao-voorstel naar de directie verstuurd.

Het voorstel

De volgende punten zijn opgenomen in het voorstel. Hieronder lees je welke punten dat zijn:
 

Duurzame Inzetbaarheid

De Unie ziet graag dat werknemers zelfstandig en onder eigen regie kunnen werken aan hun eigen inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid gaat in de visie van De Unie hand in hand met een goede balans tussen werk, privé en (mantel)zorgtaken, De Unie wil nadere afspraken maken over de inzet van een employability-en/of loopbaanscan.

Onze overtuiging is dat zicht hebben op je arbeidsmarktwaarde bij zal dragen aan het duurzaam inzetbaar zijn. Daarnaast leveren deze instrumenten een goede bijdrage aan de bevordering van de door- en uitstroom. Iedere werknemer zou eens per drie jaar gebruik moeten kunnen maken van deze instrumenten en wij stellen hiervoor een budget voor van € 1.200,- netto per drie jaar. 

Ook stellen wij voor om het mogelijk te maken om voorafgaand aan de individuele pensioendatum 80% te werken tegen 90% salaris met 100% pensioenopbouw.
 

Werkgelegenheid en mobiliteit

Wij geloven erin dat een tevreden werknemer ook een vitale en gezonde werknemer is. Maar vaak  is mobiliteit binnen organisaties in veel gevallen niet gericht op het verbeteren van de combinatie werk, privé en mantelzorg. Vaak ook omdat individuele werknemers een stap opzij of misschien wel naar beneden als bezwarend ervaren.

Om werknemers inzicht te geven in de mobiliteitsmogelijkheden welke er kunnen liggen stellen wij voor alle werknemers eens per vijf jaar op kosten van de werkgever een financiële foto te laten maken. Hierbij wordt voor de individuele werknemer inzichtelijk gemaakt hoe hij of zij er voor staat en welke mogelijkheden er zijn de combinatie werk, privé en mantelzorg beter in te vullen.

Mantelzorg en vaderschapsverlof

Wij stellen voor er naar te streven dat PGGM uiterlijk in het 3e kwartaal 2018 een erkend mantelzorgbedrijf zal zijn. Informatie en tools met betrekking tot mantelzorg zullen duidelijk en op één plek voor de medewerkers ter beschikking gesteld worden. Een goede start is van groot belang. Als het kan, is het gezin bij deze start compleet. Daarom stellen wij vaderschapsverlof met behoud van loon voor. Op fulltime basis één maand. Als dit wordt omgezet in een verlofbudget, is dit uit te smeren over een langere periode waarin de werknemer kan zorgen voor een goede werk/privé balans in een hectische levensfase.

Arbeidsvoorwaarden en belonen

Veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om een andere wijze van benadering van inkomensontwikkeling. Het gaat niet langer meer om inkomensgroei alleen. De toekomst voor werknemers bestaat ook veel meer uit het creëren van kansen en een leven lang leren. Inzetbaar zijn en inzetbaar blijven. Beloning zal daarom veel meer het karakter van maatwerk dienen te hebben waarbij De Unie iedere onderneming als uniek kenmerkt en de loonvraag die wij stellen zorgt voor verbetering van het inkomen en er voldoende ruimte is voor kwalitatieve vernieuwing gericht op het individu. De loonvraag voor deze cao is 2,5% op jaarbasis.
Wij stellen voor de flexibele eindejaarsuitkering van maximaal 2% om te zetten naar de vaste eindejaarsuitkering.
 

Derde jaar WW

Wij stellen voor afspraken te maken over concrete invulling van de afspraak reparatie opbouw WW en3e WW-jaar en aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen in de SER.

Verlenging sociaal plan

Wij stellen voor het huidige sociale plan per 1 januari 2018 met vijf jaar te verlengen.


Participatiewet

Wij willen voorstellen de afspraken die we in de huidige cao hebben gemaakt om zowel in 2018 als in 2019 20 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen. Daarnaast willen wij afspraken maken over het vast in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


Vakbondscontributie
Wij wensen de huidige afspraak over de vergoeding van de vakbondscontributie door de werkgever te continueren.

 

Het vervolg

Na het volgende overleg op 2 oktober 2017 ontvang je weer een nieuwsbrief van mij. De inzetbrieven van de vakorganisaties en van PGGM kun je ook vinden op de Intranet-site van PGGM.

Vragen?

Heb je vragen dan kun je een e-mail sturen naar Jan Admiraal of je kunt hem bellen op 06 -52 52 20 48Informatie


Bedrijf: Pensioenfonds PGGM
Sectoren: Dienstverlening
Geplaatst in: Actueel Nieuws

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst; plaats er een.

Wil je reageren op nieuwsberichten? Log dan eerst in.
Nog geen account? Registreer je dan hier..

Bol.com actie

Ieder nieuw lid levert jou korting op bij Bol.com!

Unie word lid

Ben je zelf lid van De Unie en maak je een collega, familielid of vriend(in) ook lid? Dan ontvang je een kortingsbon van Bol.com ter waarde van € 12,50.

Het nieuwe lid dient zichzelf aan te melden. Nadat het nieuwe lid jouw gegevens heeft ingevuld ontvang je automatisch bericht.