Zoeken
Je bent hier: Nieuws & Opinie > Actueel nieuws
 
Actueel Nieuws
Verlenging sociaal plan TMG
We hebben er best lang over gepraat, maar nu is er dan toch overeenstemming over hoe een verlenging van het sociaal plan voor TMG eruit gaat zien. De leden van De Unie en van de andere vakorganisaties zijn nu aan zet: laat je stem horen! De Unie heeft zich volop ingezet om deze verlenging tot stand te brengen. Nu is de vraag aan jullie allemaal of je instemt met een verlenging tot en met 31 december 2019 (dus 2,5 jaar) voor TMG. Er zijn enkele kleine, maar wel positieve wijzigingen overeengekomen. Deze zijn verderop in deze nieuwsbrief beschreven.   
 

Stemmen tot en met 22 september 2017 12.00 uur

De leden hebben per e-mail bericht gehad om te kunnen stemmen..
 

Kom vragen stellen, praten en meedenken op 13 september

De Unie wil, samen met de andere vakorganisaties, jou en je collega’s ook graag uitnodigen op de medewerkersbijeenkomst over het nieuwe sociaal plan. Deze vindt plaats op:

Woensdag 13 september 2017, om 16.00 uur
in het Krantcafé Basisweg

Ben je het eens met de verlenging of heb je nog veel vragen en twijfels? Kom in ieder geval woensdag naar de bijeenkomst om van gedachten te wisselen met je collega’s en met de vakbondsonderhandelaars. Uiteraard kun je ook nu je vragen al kwijt bij De Unie-belangenbehartiger Gertjan Tommel via e-mail of telefoon.
 

Inzet van de medezeggenschap

Met een vooruitziende blik heeft de COR een verlenging van het sociaal plan al bedongen in het advies over het merger-protocol in verband met het grootaandeelhouderschap van Mediahuis. De Unie vindt het bewonderingswaardig dat de COR zich zo heeft ingezet om enige vorm van zekerheid te creëren rond de mogelijke personele gevolgen van de veranderde verhoudingen in eigenaarschap. De gezamenlijke vakorganisaties hebben de handschoen opgepakt en vervolgens bekeken op welke wijze die verlenging concreet gestalte kon krijgen.
 

Kleine verbetering: 

Ouderenregeling

Omdat de AOW-leeftijd steeds verder opschuift, zou de regeling voor boventallige medewerkers die vijf jaar of korter van hun AOW zitten op steeds oudere werknemers van toepassing zijn. Omdat de verlenging tot en met 2019 geldt en de AOW-leeftijd dan al weer verder naar achteren is verschoven, hebben we afgesproken dat de tijd tot aan je AOW niet maximaal 5 jaar, maar maximaal 6 jaar kan zijn om in aanmerking te komen voor de ouderenregeling. Daarmee is de verhoging van de AOW-leeftijd in de komende jaren goed gecompenseerd.
 

Plaatsingsproces transparanter

Afgesproken is dat er nog voor het indienen van de een adviesaanvraag over een reorganisatie helderheid moet zijn over de actuele functiebeschrijvingen en over de eventuele uitwisselbaarheid van functies. De ondernemingsraad maakt hierover concrete afspraken met de werkgever en de vakorganisaties worden hiervan op de hoogte gebracht. Zo kunnen we dus ook gemakkelijker in de gaten houden of eventuele plaatsingsprocedures transparant verlopen.
 

Kleine verbetering: specifieke aandacht voor toekomstige zzp-er

Mensen die boventallig worden en overwegen om verder te gaan als zzp-er, kunnen ook een beroep doen op de budgetten voor outplacement-begeleiding en scholing. Want allerlei voorbereidende opleidingen en cursussen voor toekomstige ondernemers vallen daar ook onder. TMG heeft toegezegd specifieke informatie over al deze mogelijkheden ter beschikking te stellen, waaronder ook de informatie over begeleidingstrajecten voor zzp-ers.
 

De Unie gematigd positief over deze verlenging

Het sociaal plan van TMG is wat betreft het niveau van de beëindigingsvergoeding/aanvulling WW bepaald niet ruimhartig. De regelingen die gericht zijn op van-werk-naar-werkbegeleiding zijn veel beter. Die blijken ook effectief te zijn, want een groot deel van de mensen die kiest voor de begeleiding, vindt nieuw werk. Omdat de ontwikkelingen rond TMG niet stil zullen staan, en er ook de komende periode best nog wel eens gereorganiseerd zal kunnen worden, is het erg belangrijk dat er een langlopend sociaal plan is.
 
Bovenstaande overwegingen brengen ons er toe als De Unie het principeakkoord over de verlenging van het sociaal plan (met een enkele wijziging) toch met een positief advies aan jullie voor te leggen. Je vindt hier de exacte afspraken die we hebben gemaakt met TMG.
 
Jij maakt als lid van De Unie je eigen afweging. Zo werkt de democratie in een goede vakbond. Daarom nogmaals een oproep voor de ledenbijeenkomst op 13 september 2017 om 16.00 uur in het Krantcafé en uiterlijk 22 september 2017, 12.00 uur je stem uit te brengen. 

Vragen?

Voor opmerkingen en vragen kun je een e-mail sturen naar GertJan Tommel of je kunt hem bellen op 06-5252 2034.
 


Informatie


Sectoren: Industrie en Handel
Branche: Uitgeverijen
Geplaatst in: Actueel Nieuws

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst; plaats er een.

Wil je reageren op nieuwsberichten? Log dan eerst in.
Nog geen account? Registreer je dan hier..

Bol.com actie

Ieder nieuw lid levert jou korting op bij Bol.com!

Unie word lid

Ben je zelf lid van De Unie en maak je een collega, familielid of vriend(in) ook lid? Dan ontvang je een kortingsbon van Bol.com ter waarde van € 12,50.

Het nieuwe lid dient zichzelf aan te melden. Nadat het nieuwe lid jouw gegevens heeft ingevuld ontvang je automatisch bericht.