Zoeken
Je bent hier: Nieuws & Opinie > Actueel nieuws
 
Actueel Nieuws
Visie over voorgenomen sluiting Achmea Zwolle
Op donderdag 6 juli 2017 werd een medewerkersbijeenkomst gehouden over de gevolgen van het voorgenomen besluit om de locatie Zwolle binnen afzienbare termijn te sluiten. De bijeenkomst was georganiseerd op verzoek van medewerkers. Het doel was om de mening van de belanghebbenden te horen. De Unie neemt de opmerkingen uit de medewerkersbijeenkomst mee om haar standpunt te bepalen inzake de sluiting van de locatie Zwolle.
   

Wat is de stand van zaken?

Het huisvestingsbeleid is in de vorm van een zogenaamde kop-adviesaanvraag aan de Centrale Ondernemingsraad (COR) voorgelegd. De COR heeft hier inmiddels advies over uitgebracht. De COR heeft hierover overleg gevoerd met de betrokken ondernemingsraden. In de kop-adviesaanvraag worden de gevolgen voor de medewerkers niet benoemd, daardoor wordt het sociaal plan nog niet van toepassing.

   

Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers?

Dat weten we nog niet. 
 Als alle werkzaamheden worden verplaatst naar Apeldoorn, dan kan uitgerekend worden wie in principe boventallig wordt. Maar er is ook sprake van verplaatsing van werkzaamheden naar Leeuwarden en naar Leiden. Dat betekent ook mogelijk boventalligheid, maar dan voor andere medewerkers dan bij verplaatsing naar Apeldoorn. Achmea stelt dat het verplaatsingsbesluit nog niet definitief is. Zwolle gaat dicht, maar het is nog niet duidelijk waar het werk heen gaat.
   

Sociaal plan Achmea

Als je boventallig wordt dan is het belangrijk te weten onder welk sociaal plan je wordt gebracht. Als je je werk kunt volgen dan zal je het verschil tussen de beide sociale plannen niet merken. Als in 2017 nog een adviesaanvraag wordt ingediend waarin de gevolgen voor de medewerkers worden benoemd, en de medezeggenschap brengt advies uit in 2017 dan is het huidige sociaal plan Deel I van toepassing. De datum van het advies is bepalend. Dat geldt als jouw werk nog in 2017 verhuisd, maar ook als jouw werk in 2019 verplaatst. Sociaal plan deel I blijft van toepassing. 

Maar als de adviesaanvraag pas in 2018 of later wordt ingediend, of als de ondernemingsraad pas in 2018 (of later) adviseert, ontstaat een andere situatie. Sociaal plan deel II is dan van toepassing. Dat betekent een lagere beëindigingsvergoeding. Hoe later in de tijd, hoe lager de vergoeding. De datum van het aanzeggesprek is dan bepalend voor de hoogte van je ontslagvergoeding.

   
Standpunt van De Unie

De Unie wil dat er een zorgvuldig besluit wordt genomen. Maar er moet ook snel duidelijkheid komen.
 De medewerkers uit Zwolle willen weten waar ze aan toe zijn. Deze medewerkers willen weten of ze hun werk kunnen volgen of dat ze moeten gaan solliciteren. Ook voor de medewerkers van FBTO en de Friesland Zorgverzekeraar is het belangrijk om te weten of Zilveren Kruis (deels) naar Leeuwarden komt. Snel duidelijkheid is ook belangrijk omdat dan het betere sociaal plan van toepassing wordt.
   

Snel duidelijkheid

De ondernemingsraden hadden de kopadviesaanvraag kunnen aangrijpen om de werkgever te dwingen versneld een definitief besluit te nemen. En daarmee het gehele besluit onder het huidige sociaal plan deel I te brengen. Bij het besluit om de dienstverlening door Syntrus Achmea aan de bedrijfstakpensioenfondsen te beëindigen is deze tactiek door de OR ODV en de COR succesvol toegepast. Met voor de werknemers goede resultaten. Ook de medewerkers in dit traject die bijvoorbeeld pas in 2019 ontslagen worden krijgen het huidige sociaal plan deel I. Jammer genoeg hebben de ondernemingsraden voor de sluiting van Zwolle dit tot nu toe niet als optie gezien.

   

Vervolg stappen

De Unie wil na de zomer graag verder met de betrokken medewerkers in gesprek over vervolgstappen. Heb je hiervoor belangstelling, laat dat dan alvast weten aan Inge de Vries.

   

Loopbaanadvies

De Unie kan je adviseren bij je loopbaanvragen. Het verplaatsen van je werk, stelt je misschien voor vragen over je toekomst binnen of buiten Achmea. Wil je meer weten over de dienstverlening van De Unie, neem dan contact met Inge de Vries op.


  

Informatie


Bedrijf: Achmea Holding
Sectoren: Finance
Geplaatst in: Actueel Nieuws

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst; plaats er een.

Wil je reageren op nieuwsberichten? Log dan eerst in.
Nog geen account? Registreer je dan hier..

Bol.com actie

Ieder nieuw lid levert jou korting op bij Bol.com!

Unie word lid

Ben je zelf lid van De Unie en maak je een collega, familielid of vriend(in) ook lid? Dan ontvang je een kortingsbon van Bol.com ter waarde van € 12,50.

Het nieuwe lid dient zichzelf aan te melden. Nadat het nieuwe lid jouw gegevens heeft ingevuld ontvang je automatisch bericht.