Zoeken
Je bent hier: Nieuws & Opinie > Actueel nieuws
 
Actueel Nieuws
Cao voorstellen CED
Vorig jaar hebben er vele ontwikkelingen plaatsgevonden bij CED in het kader van pensioenverzekeringen, waardoor de gesprekken op het gebied van arbeidsvoorwaarden minder prioriteit hebben gekregen. Er is vorig jaar ook besloten door de directie van CED om de cao-onderhandelingen dan op te schorten. Nadat er met de ondernemingsraad overeenstemming bereikt was over de pensioenverzekering, heeft CED kenbaar gemaakt dat het harmonisatietraject van de arbeidsvoorwaarden van SOS International niet verder voortgezet zal worden. 

Bij de formele onderhandelingen op 2 mei 2017 hebben cao-partijen met elkaar gesproken en hebben de vakbonden op voorhand aangegeven dat de voorstellen vanuit de vakbonden al bekend zijn bij CED. Daarnaast hebben wij de voorstellen vanuit CED gevraagd te ontvangen, zodat wij dit aan leden kenbaar kunnen maken. y. De voorstellen voor de cao SOS International hebben wij helaas nog steeds niet mogen ontvangen, hoewel deze wel al op 12 mei 2017 toegezegd waren. 

Voorstellen 

Zoals je terug kunt lezen in de voorstellenbrief van CED heeft de directie het voornemen om te verslechteren als het gaat om arbeidsvoorwaarden. Daarnaast heeft de directie van CED in verband met een nieuw af te sluiten sociaal plan een voorstel geformuleerd om wel uit te gaan van de kantonrechtersformule, doch de c-factor aan te passen naar 0,6.  
Eind vorig jaar hebben de vakbonden al bij CED de punten doorgegeven die zij graag behandeld willen zien tijdens de nieuwe cao-onderhandelingen. Graag deel ik deze punten nogmaals:
 • Goede afspraken over functiewaardering, functiematrix en salarishuis
 • Een structurele loonsverhoging
 • Aandacht voor de positie van oudere medewerkers
 • Instellen beroepscommissie FUWA
 • Winstdeling en/of bonusregeling 
 • Gedragscode
 • Hiaten in de salarisverhoging voor wat betreft de schaaltreden
 • Een nader overeen te komen opleidingsbudget per medewerker
 • Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid in relatie tot F.I.T.
 • Overgangsregeling LADV handhaven
 • Verhoging bijdrage werkgever Ziektekostenverzekering
 • Positie WAJONGERS dient verbeterd te worden
 • WGA-premie voor rekening van de werkgever
 • Voorstel om werknemers administratief ziek te houden onmogelijk te maken
 • Geen prestatieloon
 • Mogelijkheden in verband met thuiswerken en de inrichting van een thuiswerkplek
 • Bevallingsverlof
 • Mantelzorg

Nieuwe afspraak

Wij hebben op 22 mei 2017 een nieuw cao-gesprek ingepland bij CED. De leden wordt dan  ook vriendelijk verzocht om uiterlijk op 21 mei 2017 een reactie te geven via e-mail op dit bericht, aan de hand waarvan De Unie een voorstellenbrief zal opstellen en indienen bij de directie van CED. Zodra wij beschikken over de cao-voorstellen van SOS International zullen wij deze ook aan de leden sturen. 

Vragen?

Voor meer informatie over het bovenstaande kun je contact opnemen met Abhilash Sewgobind
 
 


Informatie


Bedrijf: CED Holding
Sectoren: Dienstverlening
Geplaatst in: Actueel Nieuws

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst; plaats er een.

Wil je reageren op nieuwsberichten? Log dan eerst in.
Nog geen account? Registreer je dan hier..

Bol.com actie

Ieder nieuw lid levert jou korting op bij Bol.com!

Unie word lid

Ben je zelf lid van De Unie en maak je een collega, familielid of vriend(in) ook lid? Dan ontvang je een kortingsbon van Bol.com ter waarde van € 12,50.

Het nieuwe lid dient zichzelf aan te melden. Nadat het nieuwe lid jouw gegevens heeft ingevuld ontvang je automatisch bericht.