De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Vakantiegeld, het is bijna weer zover

De meeste mensen krijgen het vakantiegeld in de maand mei uitbetaald. In de wet is geregeld dat vakantiegeld wordt berekend over de periode…

Wat doet een arbodienst?

Arboarts of bedrijfsarts? Als je ziek bent, kan je werkgever je oproepen om naar de arbodienst te gaan. Een arbodienst is een…

Beoordeling WIA

Volgens verschillende media heeft het UWV flinke achterstanden opgelopen bij de WIA-(her)beoordelingen, waardoor deze niet of veel te laat…

Loon tijdens ziekte

Ben je (langdurig) ziek? Dan heb je twee jaar recht op doorbetaling van (een deel van) je loon. Voor het eerste ziektejaar gelden andere…

Werken na je AOW-leeftijd

Ook als je de AOW-leeftijd hebt bereikt, kun je gewoon blijven werken. Er zijn wel wat regels en aandachtspunten waar je rekening mee moet…

De Unie op social media