Laatste persberichten

24 december 2018

VBe NL en De Unie stemmen in met resultaat cao Beveiliging

De leden van werkgeversorganisatie VBe NL en vakbond De Unie hebben ingestemd met het eerder bereikte resultaat voor een nieuwe eenjarige cao Beveiliging (1 oktober 2018 - 1 oktober 2019: 85 bedrijven, 5000 werknemers).

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VBe NL toonde voorzitter en onderhandelaar Peter Hoes zich ingenomen met het resultaat: “We hebben dit resultaat in goed overleg met De Unie bereikt. We zijn niet rollend over straat gegaan en hadden geen extra funding van een grote opdrachtgever in de beveiliging nodig om dit te bereiken. Dit is een goed resultaat voor werkgevers en werknemers.” Voor het eerst werden alle werknemers geraadpleegd over de inzet (Digi C). Hierbij werden alle werknemers in de sector in een co-creatief proces betrokken. Naast inspraak hadden de werknemers ook zeggenschap over het eindresultaat. Onderhandelaar Victor Kloos van De Unie: "Digi C heeft hier z'n waarde bewezen. We hebben laten zien dat we op moderne wijze tot een akkoord kunnen komen en dat werknemers zich gehoord voelen, al tijdens de onderhandelingen."

De belangrijkste resultaten:

- De salarissen stijgen per 1 mei 2019 met 2,37%.
- Partijen hebben verdere stappen gezet om de verschillende soorten beveiligingswerkzaamheden en crowdmanagement (deel-A en deel-B) van de cao samen te voegen en om een aantal artikelen duidelijker te formuleren. 
- De pilot zelfroosteren wordt met minimaal 2 bedrijven uitgebreid.
- Werknemers ontvangen 150 euro per jaar voor opleidingen in het veiligheidsdomein. Het bedrag op deze leerrekening kan oplopen tot maximaal 750 euro.
- Werknemers hebben het recht om 3 dagen aan te wijzen om vrij te zijn, buiten de zomermaanden en schoolvakanties in de regio. 
- Er komt uiterlijk per 1 juli 2019 een sociale mediacampagne om meer personeel te werven. Dit moet de werkdruk verlagen.

Beide partijen zijn het verder eens dat de andere cao in de beveiligingsbranche (Particuliere Beveiliging) niet algemeen verbindend verklaard moet worden voor de gehele sector. VBe NL en De Unie willen dispensatie voor bedrijven die vallen onder de cao Beveiliging. Deze cao steekt volgens partijen uit boven de andere cao als het gaat om opzet, samenhang, integraliteit binnen het Veiligheidsdomein en salarisniveau. “Werknemers verdienen deze cao waarvoor ze in groten getale zelf gekozen hebben door deelname aan Digi-C”, aldus VBe NL en De Unie.

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x