fbpx
De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl
Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet: wat nu?

We krijgen regelmatig de vraag wat er gebeurt als je op staande voet wordt ontslagen. In het kort: je arbeidsovereenkomst wordt per…

Recht op een uitkering

Recht op een uitkering?

Kun je (tijdelijk) niet zorgen voor (genoeg) inkomen? Dan kun je in Nederland rekenen op een sociaal vangnet aan regelingen en…

Foto SER Geenpensioen.nl alleen gebruiken met vermelding fotograaf Wilmar Dik

Lancering Geenpensioen.nl

Eén op de tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op. Een aanvullend pensioen, bovenop de AOW, is belangrijk om te voorkomen dat…

Dranken: Technisch overleg en cao

Maandag 11 oktober jongstleden hebben werkgevers, De Unie en de andere vakorganisaties een technisch overleg gehad en gesproken over de…

Cao Banken: Voorbereiding cao-overleg

De huidige Cao Banken loopt af op 31 december 2021. Inmiddels hebben wij een eerste gesprek gehad met de werkgeversorganisatie. Uit dit…

NN Group: Pensioenregeling

Pensioenwerkgroep zet werk voort Recent heb ik, belangenbehartiger Inge de Vries, je geïnformeerd dat De Unie…

De Unie op social media