De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Pensioenen, de stand van zaken

Na het mislukken van het pensioenoverleg met werkgevers en het kabinet hebben vakbonden in de media flinke tikken gekregen als het gaat om…

Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Vanaf 1 januari 2019 wordt het voor pensioenfondsen en pensioenverzekeraars wettelijk eenvoudiger om kleine pensioenen van minder dan…

50+ en werkloos: Einde WW en nog geen zicht op nieuw werk?

Werkloosheid is een ingrijpende gebeurtenis, of je er nu vrijwillig voor kiest of niet. De zorg over je maandelijkse inkomen neemt toe en…

Veranderingen in Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht 2019

Ieder jaar weer wijzigen er zaken op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Dit is een complex proces en de gevolgen zijn niet…

Ook in 2019 korting op je zorgverzekering via De Unie

De Unie ondersteunt jou op het gebied van werk, inkomen en zorg. Als vakorganisatie willen we je graag meer bieden. Daarom maken we…

a.s.r.: Update over cao-onderhandelingen

Onderhandelingsresultaat op Het Andere Plan Zoals we de leden al eerder hebben laten…

Tuinzaadbedrijven: Onderzoek naar je eigen duurzame inzetbaarheid gaat van start!

In de eerste week van december 2018 ontvangen de leden een digitale uitnodiging om een enquête in te vullen. Het gaat om het…

Zoetwaren: Eerst huiswerk af, dan cao

De huidige cao Zoetwaren is alleen door De Unie ondertekend. In deze cao zijn afspraken gemaakt om aantal zaken uit te werken…

SABIC IP: Zoals verwacht, maar toch teleurstellend, SABIC IP negeert Exempts

Op 12 en 22 november 2018 hebben wij met de werkgever onderhandeld, over de nieuwe cao voor SABIC IP.  De cao-voorstellen van De…

De Unie op social media