De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Océ / Canon: Uitkomst vierde ronde

Op woensdag 5 juni 2019 vond ronde IV plaats in de onderhandelingen over de cao 2019/2020 Het bedrijf bevindt zich in een lastig parket.…

Cao-VGZ tweede onderhandelsronde

Op 6 juni 2019 heeft De Unie opnieuw gesproken met de werkgever. Tijdens dit tweede cao-overleg hebben we enkele onderwerpen verder…

Technische Groothandel: cao-onderhandelingen partijen nog ver uit elkaar

De laatste keer dat we iets te melden hadden, is al weer enige tijd geleden. In die tussentijd is er al wel veel gebeurd. Echter geen zaken…

Groothandel Levensmiddelen: Praat mee over de cao GIL

Afgelopen week hebben we overleg gehad met de werkgevers over de cao Groothandel in Levensmiddelen, de zogenaamde mantel cao. Hierbij gaat…

Seminar pensioenakkoord live te volgen

Op donderdag 13 juni aanstaande van 15.00 tot 17.30 uur organiseert De Unie een seminar over het pensioenakkoord. Met 350 aanmeldingen is…

Stemmen pensioenakkoord

Na negen jaar onderhandelen is er een pensioenakkoord. Overheid, werkgeversverenigingen en vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de…

Vivat

Vivat leden stemmen in met cao en sociaal plan

Een grote meerderheid van de leden heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de cao en verlenging sociaal plan. Dit betekent…

Levensloopregeling

Heb je nog een levensloopregeling? Houd er dan rekening mee dat deze op 31 december 2021 definitief afloopt. Natuurlijk heb je nog even om…

Nieuw minimumloon vanaf 1 juli

Tot 2017 hadden werknemers van 23 jaar en ouder recht op het volledige wettelijk minimumloon. Was je jonger, dan kreeg je daar een…

De Unie op social media