Contributie 2018

Individueel lidmaatschap

(per maand)

 • 23 jaar en ouder € 17,90
 • vrijwillige hogere contributie € 19,80
 • jonger dan 23 jaar/parttime* € 14,15
 • bij WW/WIA**/VUT € 10,65
 • bij bereiken AOW-leeftijd € 8,45

(per maand)

 • geldende contributie Basic individueel + € 7,75

Combinatielidmaatschap

Woonachtig op hetzelfde adres als een huidig of toekomstig lid van De Unie? Schrijf je dan in als combinatielid en ontvang dezelfde dienstverlening tegen een gereduceerd tarief!

(per maand/per persoon)

 • 23 jaar en ouder € 14,15
 • vrijwillige hogere contributie € 15,90
 • jonger dan 23 jaar/parttime* € 11,20
 • bij WW/WIA**/VUT € 8,45
 • bij bereiken AOW-leeftijd € 8,45

(per maand / per persoon)

 • hoofdlid: geldende contributie combinatielidmaatschap Basic + € 7,75
 • gezinslid: geldende contributie combinatielidmaatschap Basic
  per combinatielidmaatschap is één keer Premium nodig (gezinsdekking)

* onder parttime wordt verstaan 20 uur of minder per werkweek.
** indien je meer dan 60% arbeidsongeschikt verklaard bent.

Betalingswijzen

 • Automatische incasso; hiervoor dien je een aparte machtiging af te geven door het SEPA-machtigingsformulier in te vullen. Verdere instructies ontvang je per e-mail na het aanmelden.
 • Betaalverzoek per e-mail; je ontvangt maandelijks een betaalverzoek per e-mail van ons.

Voorwaarden

 • In het huishoudelijk reglement en de statuten vind je de voorwaarden voor een lidmaatschap van De Unie.
 • De verzekeraar van de collectieve aanvullende rechtsbijstandverzekering voor Premium leden is DAS. De polisvoorwaarden van DAS voor de consument & wonen module van Unie Premium vind je hier