Loopbaan

De tijd dat iemand na school bij een bedrijf in dienst kwam, waar hij vervolgens in 40 jaar door kon groeien naar een managementfunctie en vervolgens met pensioen kon, ligt ver achter ons. Hierdoor is een goede loopbaanplanning van groot belang. Dit begint al voordat jongeren hun opleiding hebben afgerond en kan doorlopen tot na de pensioenleeftijd. De Unie kan jou bij deze loopbaankeuze ondersteunen.

Voor jouw stage

Een goede stage kan vaak een groot verschil maken bij de start van een loopbaan. Het levert je de eerste werkervaring op. Ervaring die je in je latere carrière goed kunt gebruiken. Een stage kan ook een instrument zijn bij een carrièreswitch. Lees verder

Voor jouw loopbaan

Om verschillende redenen kun je toe zijn aan een nieuwe loopbaanstap. Je wilt bijvoorbeeld een nieuwe uitdaging of door een reorganisatie moet je op zoek naar een nieuwe baan. De Unie heeft verschillende instrumenten om je te helpen bij je loopbaan.

Zelfstandig professional worden?

Steeds meer mensen blijven niet hun hele leven in loondienst werken. Zij bieden hun diensten aan als zelfstandig professional en/of beginnen een eigen bedrijf. Bekijk hier wat De Unie jou als zelfstandig professional te bieden heeft.

Brochures/Infokaarten

Hieronder kun je de volgende brochures/informatiekaarten downloaden.

Brochures:

Infokaarten:

Uitslag enquête Arbeidsmobiliteit

Onlangs heeft De Unie haar leden gevraagd de enquête over arbeidsmarktmobiliteit in te vullen, op basis van de ingevulde enquêtes hebben wij het volgende geconcludeerd:

  • Een meerderheid van de leden ervaart geen ondersteuning bij het vinden van een andere baan door overheidsinstanties.
  • 80% van de leden zoekt een andere baan via gerichte sollicitaties.
  • 80% van de leden geeft aan wel met de juridische dienstverlening van De Unie bekend te zijn. Echter de bekendheid van en over onze dienstverlening op het gebied van solliciteren en loopbaanscan is een stuk minder, 65% van de leden geeft aan hier niet mee bekend te zijn.
  • 50% van de leden geeft aan gebruik te willen maken van onze dienstverlening op het gebied van arbeidsmarktmobiliteit.
  • Een meerderheid van de leden geeft in de vrije opmerkingen aan niet zozeer op zoek te zijn naar vacatures maar veel meer ondersteuning te zoeken in hun vaardigheden om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt.

Acties vanuit De Unie

Als lid kan en mag je verwachten dat wij het niet laten bij een enquête en analyse. Zoals je op deze site kunt zien hebben wij al actie ondernomen om de zichtbaarheid van onze dienstverlening op het gebied van trainingen cursussen beter onder uw aandacht te brengen. Zo is er een uitleg te vinden over wat de trainingen inhouden, wanneer ze gegeven worden en de kosten. Wat betreft de kosten brengen wij voor leden alleen de daadwerkelijke kosten in rekening waardoor onze prijzen veel lager liggen dan bij commerciële bureaus. Aan kwaliteit boeten wij beslist niet in omdat onze loopbaancoach (Noloc) gecertificeerd is.

Uitbreiding dienstverlening

Verder heeft De Unie naar aanleiding van de enquête besloten te onderzoeken of onze dienstverlening verder uitgebreid kan worden met trainingen. Wij zullen ons dan vooral richten op de veranderingen in solliciteren en werving en selectie door de niet meer weg te denken sociale media en het mindere belang van sollicitatiebrieven ten opzicht van cv’s.
 
De Unie begrijpt dat een uitbreiding van ons cursusaanbod voor jou als werkzoekende niet snel genoeg kan gaan. Wij houden dan ook een hoog tempo aan bij ons onderzoek naar uitbreiding  van onze dienstverlening, de ontwikkeling van cursussen en de uitrol hiervan.

Vragen over jouw loopbaan?

In veel cao’s is geregeld dat je op kosten van de werkgever loopbaanbegeleiding kunt krijgen. Weet jij of dat bij jouw bedrijf ook zo is? Je kunt De Unie bellen voor meer informatie of om te bespreken wat jouw mogelijkheden zijn. Ook wanneer bij jouw bedrijf niet is geregeld dat begeleiding op kosten van je werkgever kan. 

Bel voor al je vragen: 0345 -  851 861

Loopbaanscan

De loopbaanscan is een krachtig instrument waarmee gedetailleerd o.a. drijfveren, interesses, teamrollen en kwaliteiten worden blootgelegd. Met deze waardevolle scan haalt u nog meer uit uw loopbaan. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Oriënterend loopbaangesprek

Bij vragen rondom uw loopbaan is het soms prettig een moment met een expert te kunnen sparren. Na dit gesprek heeft u handvatten waarmee u uw weg succesvol kunt vervolgen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelding.